Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
 
Chấn thương - Chỉnh hình
Thần kinh - Sọ não
Tiết niệu - Nam khoa
Tiêu hóa - Gan mật - Ngoại nhi
Tim mạch - Lồng ngực
 
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Trường hợp lâm sàng » Tiêu hóa - Gan mật - Ngoại nhi
A 26-Year-Old Man With Abdominal Pain
Ngày cập nhật: 24/04/2013 23:09:03

Bên cạnh những trường hợp lâm sàng được giới thiệu bởi các Giảng viên của BM, các BS của BV Trường ĐHYD Huế và BVTW Huế, BM Ngoại sẽ đều đặn giới thiệu những case study được đăng tải trên website eMedicine-Medscape trong chương trình đào tạo liên tục (CME) của tổ chức này để bạn đọc tham khảo, tự kiểm tra và đối chiếu với câu trả lời được chọn lựa bởi các đồng nghiệp.

Trường hợp sau đây được giới thiệu bởi Dr Basu S., India

 

Figure 1.
Figure 2.
 

 

Background:
 
A 26-year-old man presents to the emergency department complaining of recurrent, colicky abdominal pain, intermittent distention, and vomiting for the past 5 months. His bowel and bladder habits are normal and he denies any hematemesis, melena, hematochezia, or fevers. He reports no history of tuberculosis, significant medical illnesses, or prior abdominal surgeries. His medications include mefenamic acid and dicyclomine injections for pain, which provide symptomatic relief.
 
On physical examination, he is a well-developed, pale-appearing man noted to be in moderate distress. His vital signs reveal an oral temperature of 98.4° F (36.9° C), pulse of 98 bpm, blood pressure of 110/70 mm Hg, and respiratory rate of 32 breaths/min. His sclerae are anicteric and his oropharynx is dry. The respiratory and cardiovascular examinations are normal. The extremities are cool and without any cyanosis or edema. The abdomen is distended but soft and nontender, with visible peristalsis in the central abdomen. Swelling is appreciated in the hypogastrium, which becomes prominent during peristaltic waves. He has hyperactive bowel sounds. There is no appreciable organomegaly, fluid wave, or palpable hernia. The genitourinary examination is normal, and the rectal examination reveals normal tone and soft, yellow stool that is negative for occult blood.
 
The laboratory analysis reveals mild anemia (hemoglobin 9.6 g/dL [96 g/L]), elevated blood urea nitrogen (52 mg/dL [18.6 mmol/L]), and hyponatremia (serum sodium 124 mEq/L [124 mmol/L]). A plain x-ray of the abdomen demonstrates multiple air-fluid levels suggesting a small-bowel obstruction (Figure 1). Abdominal ultrasonography reveals distended small-bowel loops with hyperperistalsis. He is admitted for observation, bowel rest, and intravenous fluid therapy. He is kept NPO (nil per os), a nasogastric tube is inserted to decompress the stomach, intravenous fluid supplementation is started to correct dehydration and sodium loss, and a close watch is kept on his abdominal girth and urinary output. After 10 hours his symptoms are partially relieved and abdominal distention has decreased; however, he continues to experience colicky abdominal pain (although less frequently). Enteroclysis is performed the next day. It reveals dilated ileal loops and pooling of the contrast in a localized, grossly distended segment of the gut in the lower abdomen (Figure 2).
 
What is the diagnosis?

Hint: Look closely at the distal segment of ileum containing pooled contrast in Figure 2.

 
Foreign body in the small bowel
Small-bowel obstruction due to a giant ileal diverticulum
Inflammatory bowel disease
Intussusception
 

Answer and Discussion

 

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Sinistroposition: A case report of true left-sided gallbladder in a Vietnamese patient
Dãn đường mật bẩm sinh
A 77-Year-Old Man With Suddenly Worsened Abdominal Pain
Ung thư bóng Vater
Những nhầm lẫn trên lâm sàng
Kẹo chocolat, mít, chuối sứ, sỏi túi mật - Những nguyên nhân ''lạ kỳ'' gây tắc ruột cơ học do bít lòng ruột
Thoát vị khe thực quản
A 61-Year-Old Man With Crampy Abdominal Pain
Nang ống mật chủ ở người trưởng thành
Tắc tá tràng do dây chằng LaDD

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 20 (Từ 4.7 đến 8.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)