Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Liên kết website
Liên kết website
Ngày cập nhật: 18/05/2010 10:56:39

Đại học Huế

Trường Đại học Y Dược Huế

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Y Hà Nội

WebSurg (trang web chuyên về phẫu thuật nội soi) 

 

Bộ môn Ngoại - YDHue

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 26.10 đến 30.10.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 19.10 đến 23.10.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 12.10 đến 16.10.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 05.10 đến 09.10.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 14.9 đến 18.9.2020
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 13.7 đến 17.7.2020
  Lịch giảng LS tuần 29.6.2020
  TB THI LÂM SÀNG Y6 GHI
  Lịch học LS tuần 22.6.2020
  Lịch giảng LS tuần 15.6.2020-19.6.2020