Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Sơ đồ trang

  Home
  Giới thiệu
      Lịch sử
      Chức năng nhiệm vụ
      Tổ chức của bộ môn
      Nhân sự
          Giảng viên cơ hữu
          Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
      Quan hệ quốc tế
  Tổ chức đoàn thể
      Chi bộ
      Công đoàn
      Đoàn thanh niên
  Thông tin mới
      Tin tức - Sự kiện
      Thông báo
      Kỹ thuật y khoa mới
  Lịch công tác của Bộ môn
      Lịch giảng dạy lý thuyết
      Lịch giảng dạy lâm sàng
  Đào tạo Đại học
      Quy chế - Quy định - Thông báo
      Chương trình đào tạo
      Điểm thi Lâm sàng
  Đào tạo sau Đại học
      Quy chế - Quy định - Thông báo
      Chương trình đào tạo
      Các chuyên đề của học viên
      Danh sách đề tài tốt nghiệp
  Bác sĩ Nội trú Ngoại
      Các bài đọc thêm
      Tự đánh giá
      Thông tin BSNT Ngoại
  Trường hợp lâm sàng
      Chấn thương - Chỉnh hình
      Thần kinh - Sọ não
      Tiết niệu - Nam khoa
      Tiêu hóa - Gan mật - Ngoại nhi
      Tim mạch - Lồng ngực
  Khoa học - Công nghệ
      Công trình, Bài báo NCKH
      Khoa học - Y học hàng ngày
      Kiến thức NCKH
  Thông tin tư liệu
      Bài giảng Đại học
      Bài giảng sau Đại học
      Câu hỏi trắc nghiệm
          Câu hỏi
          Đáp án
  Bên cạnh giảng đường
  Hộp thư nội bộ
  Liên hệ - Góp ý
  Tìm kiếm thông tin
  Liên kết website
  Thư viện hình ảnh
  Sơ đồ trang

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018