Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Các chuyên đề của học viên
Danh sách đề tài tốt nghiệp
 
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo sau Đại học » Các chuyên đề của học viên
Phình đại tràng bẩm sinh (bệnh Hirschprung)
Chuyên đề của BS Lê Đình Thao, Học viên CK2 Ngoại Tiêu hóa khóa 2009-2011
Tải tập tin
Ung thư gan
Chuyên đề của BS Lê Đình Thao, Học viên CK2 Ngoại Tiêu hóa khóa 2009-2011
Tải tập tin
Viêm túi mật cấp
Chuyên đề của BS Lê Đình Thao, Học viên CK2 Ngoại Tiêu hóa khóa 2009-2011
Tải tập tin
Chấn thương niệu đạo
Chuyên đề của BS Nguyễn Văn Minh, Học viên CK2 Ngoại Tiết niệu 2009-2011
Tải tập tin
Vết thương động mạch
Chuyên đề của BS Phạm Tiến Khởi, Học viên CK2 Ngoại khoa khóa 2009-2011
Tải tập tin
Điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Chuyên đề của BS Nguyễn Văn Minh, Học viên CK2 Ngoại Tiết niệu khóa 2009-2011
Tải tập tin
Bệnh Fournier
Chuyên đề của BS Nguyễn Quốc Hùng, Học viên CK2 Ngoại Tiết niệu khóa 2009-2011
Tải tập tin
Điều trị các khuyết hổng phần mềm vùng cẳng chân bằng các vạt cơ tại chỗ
Chuyên đề (thuộc chứng chỉ Ngoại Chấn thương-Chỉnh hình) của BS Phạm Tiến Khởi, Học viên CK2 Ngoại khoa khóa 2009-2011
Tải tập tin
Dị tật bẩm sinh của Thận, đường dẫn niệu trên
Chuyên đề của học viên CK2 Ngoại Tiết niệu, BS Lê Kim Lộc
Tải tập tin
Hướng dẫn viết chuyên đề dành cho học viên CKII

Thông báo
   Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
   Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016