Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
 
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
 
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Nhân sự » Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
Danh sách giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng của BM Ngoại
Ngày cập nhật: 05/06/2010 16:25:14

STT

Họ và tên
Chức vụ, chức danh
1
ThS. BS Trần Hoài Ân
Phó GĐ TT tim mạch, Phó trưởng Khoa PT tim mạch, BVTW Huế
GV Kiêm nhiệm
2
ThS. Nguyễn Lương Tấn
PTV Khoa PT tim mạch, TT tim mạch, BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
3
PGS. TS Lê Lộc
Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa, BVTW Huế
GV Kiêm nhiệm
4
PGS. TS Phạm Như Hiệp
Trưởng Khoa Ngoại nhi-cấp cứu bụng, BVTW Huế
GV Kiêm nhiệm
5
TS Dương Mạnh Hùng
Phó Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa, BVTW Huế
GV Kiêm nhiệm
6
PGS.TS Nguyễn Văn Liễu
Phó Trưởng BM Giải phẫu, Trường ĐHYD Huế
Trưởng Khoa Ngoại   tổng hợp, BV Trường ĐHYD Huế
GV Mời giảng
7
PGS.TS Hoàng Văn Tùng
BM Giải phẫu; Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, BVTW Huế
GV Mời giảng
8
BSCKII Nguyễn Văn Thuận
Phó Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
9
ThS Trần Ngọc Khánh
Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
10
BSCKII Phạm Đăng Nhật
Trưởng Khoa Ngoại CTCH-Bỏng, BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
11
PGS. TS Nguyễn Văn Hỷ
Phó Trưởng Khoa Ngoại CTCH-Bỏng, BVTW Huế
GV Kiêm nhiệm
12
ThS Nguyễn Đức Thuyết
Khoa Ngoại CTCH-Bỏng, BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
13
ThS. BS CK2 Phan Hiền
Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, BVTW Huế
GV Kiêm nhiệm
14
ThS Huỳnh Kim Ngân
Khoa Ngoại thần kinh BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
15
PGS.TS Lê Đình Vấn
Trưởng BM Giải phẫu, Trường ĐHYD Huế
GV Mời giảng
16
BS CK2 Huỳnh Phiến
Khoa Ngoại TH, BV Đà nẵng
CBĐT Mời giảng
17
BS CK2 Ngô Nguyễn Xuân Nam
Khoa Ngoại TH, BV Đà nẵng
CBĐT Mời giảng
18
BS CK2 Trần Đức Thái
Giám đốc TT xạ phẫu bằng dao Gamma
Trưởng ĐV phẫu thuật thần kinh, BV Trường ĐHYD Huế
GV Mời giảng
19
TS Phạm Tỵ
Giám đốc, Trưởng Khoa Ngoại TK,  BVĐK tỉnh Bình định,
GV Kiêm nhiệm
20
TS Hồ Hữu Thiện
Phó Trưởng Khoa Ngoại nhi-cấp cứu bụng, BVTW Huế
CBĐT Mời giảng
 
21 BS CK2 Hoàng Văn Khả

Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, BVĐK tỉnh Bình định                              

CBĐT Mời giảng

 
22 PGS. TS Nguyễn Trường An

Trưởng BM Phẫu thuật thực hành Trường ĐHYD Huế

GV mời giảng

 
Bộ môn Ngoại - YDHuế

Thông báo
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016