Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
HK2
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
HK2
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
HK2
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
HK1
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
HK1
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
HK1
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
HK1
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
HK2
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
HK2
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
HK2
[1]  2  3  4  5  »  »»

Thông báo
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10 ĐẾN 14/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 03/9 ĐẾN 07/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 27 ĐẾN 31/8/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI 17/9 - 21/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG HỌC KỲ I, NH: 2018-2019
  Lịch giảng LS tuần 3/9-7/9
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018