Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Quy chế - Quy định - Thông báo
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3EF (160SV)
Ngày cập nhật: 14/05/2018 08:44:22

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ môn Ngoại                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                     )0(                                                          

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3EF (160SV)  

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC: 2017-2018

 

Sáng thứ tư (16/05/2018): SV Y3E bốc bệnh án.

Sáng thứ năm (17/05/2018): SV Y3F bốc bệnh án, Hỏi thi LS Y3E

Sáng thứ sáu (18/05/2018): Hỏi thi lâm sàng Y3F

* Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ năm & thứ sáu):

1. BS Dũng B       +          BS DũngG      (VP Bộ môn)

2.   BS Minh A     +          BS Phú           (TT Gamma BV Trường)

3. BS Thới            +          BS Khôi          (HT Khoa Ngoại CTCH - BVTW)

4. PGS Nhân        +          BS Đạm          (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

5. PGS Vũ            +          BS Hoàng       (Khoa Ngoại TH – BV Trường)

6. PGS Thứu        +          BS Phúc         (HT Khoa Ngoại TMLN)

7.   PGS Khánh    +          BS Hào           (Khoa Ngoại TN – BV Trường)

8. TS Lượng        +          BS Thành       (VP Bộ môn)

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6DEF NH 17-18
Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Khóa 2006-2012
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 (nhóm 2) trình bệnh án
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 trình bệnh án Ngoại
Lịch hướng dẫn thực tập cộng đồng NH 2010 - 2011 tại Hải lăng, Quảng trị
Danh sách giảng viên viết Kế hoạch bài giảng và kế hoạch học tập trong DA GD ĐH2

Thông báo
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019
   Dánh sách sinh viên Y đa khoa hệ chính quy thí tốt nghiệp LS Ngoại 2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 23.12 đến 27.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 16.12 đến 20.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 09.12 đến 13.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 02.12 đến 06.12.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 25.11 đến 29.11.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 06.01 đến 10.01.2020
  Lịch giảng LS tuần từ 23.12 đến 27.12.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 16.12 đến 20.12.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 09.12 đến 13.12.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 25.11 đến 29.11.2019