Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Quy chế - Quy định - Thông báo
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6DEF NH 17-18
Ngày cập nhật: 10/10/2017 07:58:33

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ môn Ngoại                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                     )0(                                                          

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6DEF (210SV)  
HỌC KỲ I                   NĂM HỌC: 2017-2018

 

Sáng thứ tư (11/10/2017): SV lớp Y6D + ½Y6E1 (100SV) bốc bệnh án (BV TW-50SV và BV Trường-50SV)

Sáng thứ năm (12/10/2017): SV ½ Y6E2 + Y6F (210SV) bốc bệnh án (BV TW-55SV và BV Trường-55SV); Hỏi thi LS lớp Y6D + ½ Y6E1.

Sáng thứ sáu (13/10/2017): Hỏi thi lâm sàng lớp 1/2Y6E2 + Y6F

* Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ năm và thứ sáu):

1. BS Dũng B       +          BS Minh A     (HT Ngoại tiết niệu)

2. PGS Khánh      +          BS Phú           (Khoa Ngoại TN – BV Trường)

3. BS Phúc           +          BS Trí             (VP Bộ môn)

4. BS Thới            +          BS Đạm          (HT Khoa Ngoại Thần Kinh - BVTW)

5. PGS Nhân        +          BS Đức           (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

6. PGS Vũ            +          BS Hoàng       (Khoa Ngoại TH – BV Trường)

7. TS Lượng        +          BS DũngG      (HT Khoa Ngoại Tiêu Hóa)

8. PGS Thứu        +          BS Khôi          (HT Khoa Ngoại TMLN)

* Lấy bệnh án:+ BV TW Huế:

Ngoại Tiêu hóa:  10 (BS Dũng)                            Ngoại CCB:  10  (BS Đức)

Ngoại CTCH:  15 (BS Nhật)                                Ngoại Thần kinh: 5 (BS Trí)

Ngoại Tiết niệu:  15  (BS Nhật)                            Ngoại LN-TM: 5 (BS Hoàng)

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ tư (11/10/2017): BS Hoàng, BS Nhật

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ năm (12/10/2017): BS Hoàng, BS Nhật

+ BV Trường:

Ngoại Tiêu Hóa: 20 (BS Khôi)

Ngoại Tiết Niệu – Thần kinh: 20 (BS Mỹ)

Ngoại CTCH- Lồng ngực: 20 (BS Mỹ)

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ tư (11/10/2017): BS Khôi, BS Mỹ

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ năm (12/10/2017): BS Khôi, BS Mỹ

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

THI TỐT NGHIỆP PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ( Cập nhật)
THI TỐT NGHIỆP PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG
TB THI LÂM SÀNG Y4D 18.6.2020
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3EF (160SV)
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI
Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Khóa 2006-2012
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 (nhóm 2) trình bệnh án
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 trình bệnh án Ngoại
Lịch hướng dẫn thực tập cộng đồng NH 2010 - 2011 tại Hải lăng, Quảng trị
Danh sách giảng viên viết Kế hoạch bài giảng và kế hoạch học tập trong DA GD ĐH2

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 14.9 đến 18.9.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 07.9 đến 11.9.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 17.8 đến 21.8.2020
  LICH GIANG LT TUAN 10.8.2020
  HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE BẰNG PHẦN MỀM GOOGLE MEET CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 13.7 đến 17.7.2020
  Lịch giảng LS tuần 29.6.2020
  TB THI LÂM SÀNG Y6 GHI
  Lịch học LS tuần 22.6.2020
  Lịch giảng LS tuần 15.6.2020-19.6.2020