Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Quy chế - Quy định - Thông báo
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI
Ngày cập nhật: 24/10/2017 09:05:04

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ môn Ngoại                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                     )0(                                                          

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI (220SV)  
HỌC KỲ I                   NĂM HỌC: 2017-2018

 

Sáng thứ tư (25/10/2017): SV lớp Y4G + ½Y4H1 (100SV) bốc bệnh án (BV TW-55SV và BV Trường-55SV)

Sáng thứ năm (26/10/2017): SV ½ Y4H2 + Y4I (210SV) bốc bệnh án (BV TW-55SV và BV Trường-55SV); Hỏi thi LS lớp Y4G + ½ Y4H1.

Sáng thứ sáu (27/10/2017): Hỏi thi lâm sàng lớp 1/2Y4H2 + Y4I.

* Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ năm và thứ sáu):

1. BS Dũng B       +          TS Phú           (HT Ngoại tiết niệu)

2. PGS Khánh      +          BS Đức           (Khoa Ngoại TN – BV Trường)

3. BS DũngG        +          BS Trí             (VP Bộ môn) (HT Khoa Ngoại TMLN)

4. PGS Thứu        +          BS Đạm          (HT Khoa Ngoại Thần Kinh - BVTW)

5. PGS Nhân        +          BS Hoàng       (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

6. PGS Vũ            +          BS Minh A     (Khoa Ngoại TH – BV Trường)

* Lấy bệnh án:

+ BV TW Huế:

Ngoại Tiêu hóa:  15 (BS Thành)                           Ngoại CCB:  10  (BS Đức)

Ngoại CTCH:  15 (BS Nhật)                                Ngoại Thần kinh: 5 (BS Trí)

Ngoại Tiết niệu:  15  (BS Nhật)                            Ngoại LN-TM: 5 (BS Hoàng)

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ tư (25/10/2017): BS Hoàng, BS Thành

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ năm (26/10/2017): BS Hoàng, BS Thành

+ BV Trường:

Ngoại Tiêu Hóa: 20 (TS Phú)

Ngoại Tiết Niệu – Thần kinh: 20 (BS Mỹ)

Ngoại CTCH- Lồng ngực: 20 (BS Mỹ)

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ tư (25/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến

Ø  Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ năm (26/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến

     * Phụ trách thu bài thi và phân bàn hỏi thi:

Ø  Sáng thứ tư (25/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến

Ø  Sáng thứ năm (26/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3EF (160SV)
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6DEF NH 17-18
Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Khóa 2006-2012
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 (nhóm 2) trình bệnh án
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 trình bệnh án Ngoại
Lịch hướng dẫn thực tập cộng đồng NH 2010 - 2011 tại Hải lăng, Quảng trị
Danh sách giảng viên viết Kế hoạch bài giảng và kế hoạch học tập trong DA GD ĐH2

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 15/10 ĐẾN 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 08 ĐẾN 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 01 ĐẾN 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 15/10 - 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 01/10 - 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018