Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
Ngày cập nhật: 29/10/2018 15:16:34

 

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, NH: 2018-2019
Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Giờ TH 29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 1/11/2018 2/11/2018
LỚP TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN
Sáng
Y6 + Y4
TS Dũng BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Minh CT BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Thới BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Miên BS Mỹ/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Miên TS Hùng G/
PGS Thứu
Sáng
YHCT4A 
TS Dũng BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
ThS Thành BS Minh CT BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Thới BS Dũng B/
PGS Thứu
Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS
Sáng YHDP3A TS Dũng BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
ThS Thành BS Minh CT BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Thới BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Miên BS Mỹ/
PGS Thứu
Thi LS Thi LS Thi LS
Chiều
Y6 
TS Đức BS Tiến PGS Hùng (BS Liêm)/
BS Hoàng
ThS Thành BS Minh CT TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Thanh BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
ThS Thành BS Miên TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Dũng BS Phú BS Mỹ/
BS Hoàng
Chiều
Y44A
TS Đức BS Tiến PGS Hùng
(BS Liêm)/
BS Hoàng
ThS Thành BS Minh CT TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
ThS Thành BS Miên TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Dũng BS Phú BS Mỹ/
BS Hoàng
  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
  TIẾT NIỆU + THẦN KINH
Sáng Y6 + Y4  BS Nhật BS Minh PGS Khánh BS Đạm PGS Hùng
Chiều
 Y6 + Y44
BS Nhật BS Minh  PGS Khánh (BS Mỹ)  PGS Hùng (BS Đức Minh) BS Đạm
  NGOẠI CT BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4  BS Hào BS Phúc  BS Tiến PGS Nhân BS Phúc
Chiều
 Y6 + Y44
BS Hào BS Phúc BS Tiến PGS Nhân BS Phúc
  NGOẠI TIÊU HÓA  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4  BS Khôi PGS Vũ TS Phú BS Khôi  PGS Vũ
Chiều
 Y6 + Y44
BS Khôi TS Phú TS Phú BS Khôi TS Phú
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Lịch giảng LS tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
Lịch giảng LS tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
Lịch giảng LS tuần 13.5 đến 17.5.2019
Lịch LS tuần 06.5 đến 10.5.2019
Lịch giảng LS tuần từ 22.4 đến 26.4.2019
Lịch giảng LS tuần từ 15.4 đến 19.4.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng tuần 8-12/4/2019
Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018

Thông báo
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019
   Dánh sách sinh viên Y đa khoa hệ chính quy thí tốt nghiệp LS Ngoại 2019
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại của sinh viên y khoa chính qui 6 năm khóa 2013-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 17.6 đến 21.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 10.6 đến 14.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 13.5 đến 17.5.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 03.6 đến 07.6.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 20.5 đến 24.5.2019
  Lịch giảng LS tuần 13.5 đến 17.5.2019
  Lịch LS tuần 06.5 đến 10.5.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 22.4 đến 26.4.2019