Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23 ĐẾN 27/04/2018
HK2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16 ĐẾN 20/04/2018
HK2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9 ĐẾN 13/4/2018
HK2
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
hk2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 02 ĐẾN 06/04/2018
Hk2
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
hk2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
HK2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
HK2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
HK2
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
[1]  2  3  4  5  »  »»

Thông báo
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiêu hóa năm 2018
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại khoa năm 2018
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK1 Ngoại khoa năm 2018
   Lịch thi LS lớp Y3CD NH 2017-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23 ĐẾN 27/04/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16 ĐẾN 20/04/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9 ĐẾN 13/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 02 ĐẾN 06/04/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016