Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018
Ngày cập nhật: 23/10/2018 08:12:22

 

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, NH: 2018-2019
Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018
  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Giờ TH 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018
LỚP TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN
Sáng
Y6 
TS Dũng BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Minh CT BS Mỹ/ PGS Thứu TS Đức BS Thới BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Miên BS Dũng B/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Hào TS Hùng G/
PGS Thứu
Sáng
Y4
TS Dũng BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Minh CT BS Mỹ/ PGS Thứu Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS Thi LS
Sáng
YHCT4A +YHDP3A
TS Dũng BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
ThS Thành BS Minh CT BS Mỹ/
PGS Thứu
TS Đức BS Thới BS Dũng B/
PGS Thứu
ThS Thành BS Miên BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Hào TS Hùng G/
PGS Thứu
Chiều
Y6 
TS Đức BS Tiến PGS Hùng (BS Liêm)/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
TS Thiện BS Miên TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Đức BS Miên TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Hùng F BS Hào BS Mỹ/
BS Hoàng
Chiều
Y44  
TS Đức BS Tiến PGS Hùng
(BS Liêm)/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
ThS Thành BS Miên TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Đức BS Miên TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Dũng BS Hào BS Mỹ/
BS Hoàng
  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
  TIẾT NIỆU + THẦN KINH
Sáng Y6 + Y4  BS Nhật BS Minh BS Đạm (Y4 thi LS) PGS Hùng (Y4 thi LS) PGS Khánh (Y4 thi LS)
Chiều
 Y6 + Y44
BS Nhật BS Minh  BS Đạm PGS Hùng (BS Đức Minh) PGS Khánh (BS Mỹ) 
  NGOẠI CT BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4  BS Hào BS Phúc  BS Tiến (Y4 thi LS) BS Hào (Y4 thi LS) BS Phúc (Y4 thi LS)
Chiều
 Y6 + Y44
BS Hào BS Phúc BS Tiến BS Tiến BS Phúc
  NGOẠI TIÊU HÓA  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4 +Y44 BS Khôi PGS Vũ TS Phú (Y4 thi LS) BS Khôi (Y4 thi LS) PGS Vũ (Y4 thi LS)
Chiều
 Y6 + Y44
BS Khôi TS Phú TS Phú BS Khôi TS Phú
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 15/10 - 19/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 01/10 - 05/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI 17/9 - 21/9/2018

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018