Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
Ngày cập nhật: 09/10/2018 09:04:09

 

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, NH: 2018-2019
Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Giờ TH 8/10/2018 9/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018
LỚP TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN
Sáng
Y6 + Y4
BS Thành BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Miên BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Minh BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Hào BS Mỹ/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Miên TS Hùng G/
PGS Thứu
Chiều
Y6 
TS Đức BS Tiến PGS Hùng (BS Liêm)/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
TS Thiện BS Quang Anh TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Đức BS Hào TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Hùng F BS Phú BS Mỹ/
BS Hoàng
Sáng +YHCT4A +YHDP3B BS Thành BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
BS Thành BS Miên BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Minh BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Hào BS Mỹ/
PGS Thứu
TS Dũng BS Miên TS Hùng G/
PGS Thứu
Chiều
Y44  
TS Đức BS Tiến PGS Hùng
(BS Liêm)/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
BS Thành BS Quang Anh TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Đức BS Hào TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Dũng BS Phú BS Mỹ/
BS Hoàng
  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
  TIẾT NIỆU + THẦN KINH
Sáng Y6 + Y4  BS Nhật BS Minh PGS Khánh PGS Hùng BS Đạm
Chiều
 Y6 + Y44
BS Nhật BS Minh PGS Khánh (BS Mỹ) PGS Hùng (BS Đức Minh) BS Đạm
  NGOẠI CT BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4  BS Hào BS Phúc BS Tiến PGS Nhân BS Phúc
Chiều
 Y6 + Y44
BS Hào BS Phúc BS Tiến PGS Nhân BS Phúc
  NGOẠI TIÊU HÓA  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4 +Y44 BS Khôi PGS Vũ TS Phú BS Khôi PGS Vũ
Chiều
 Y6 + Y44
BS Khôi TS Phú TS Phú BS Khôi TS Phú
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Lịch giảng LS tuần 29.6.2020
TB THI LÂM SÀNG Y6 GHI
Lịch học LS tuần 22.6.2020
Lịch giảng LS tuần 15.6.2020-19.6.2020
Lịch giảng LS tuần từ 08.6 đến 12.6.2020
Lịch giảng LS tuần từ 01.6 đến 05.6.2020
Thông báo thi LS lần 2 Ngoại bệnh lý 4,5 (đối tượng Y6)
Lịch giảng LS tuần từ 18.5 đến 22.5.2020
Lịch giảng LS tuần từ 11.5 đến 15.5.2020
Lịch giảng LS tuần từ 04.5 đến 08.5.2020

Thông báo
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 29.6 đến 03.7.2020
  Lịch giảng LT tuần 22.6.2020
  Lịch giảng LT tuần 15.6.2020-19.6.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 08.6 đến 12.6.2020
  Lịch giảng LT tuần từ 01.6 đến 05.6.2020
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần 29.6.2020
  TB THI LÂM SÀNG Y6 GHI
  Lịch học LS tuần 22.6.2020
  Lịch giảng LS tuần 15.6.2020-19.6.2020
  Lịch giảng LS tuần từ 08.6 đến 12.6.2020