Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
Ngày cập nhật: 09/10/2018 09:04:09

 

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, NH: 2018-2019
Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Giờ TH 8/10/2018 9/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018
LỚP TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN TH/CCB CT/TK TN/LN
Sáng
Y6 + Y4
BS Thành BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Miên BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Minh BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Hào BS Mỹ/
PGS Thứu
PGS Vũ BS Miên TS Hùng G/
PGS Thứu
Chiều
Y6 
TS Đức BS Tiến PGS Hùng (BS Liêm)/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
TS Thiện BS Quang Anh TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Đức BS Hào TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Hùng F BS Phú BS Mỹ/
BS Hoàng
Sáng +YHCT4A +YHDP3B BS Thành BS Tiến PGS Hùng/
PGS Thứu
BS Thành BS Miên BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Đức BS Minh BS Dũng B/
PGS Thứu
TS Dũng BS Hào BS Mỹ/
PGS Thứu
TS Dũng BS Miên TS Hùng G/
PGS Thứu
Chiều
Y44  
TS Đức BS Tiến PGS Hùng
(BS Liêm)/
BS Hoàng
TS Dũng BS Quang Anh BS Mỹ/
BS Hoàng
BS Thành BS Quang Anh TS Dũng B/
BS Hoàng
TS Đức BS Hào TS Hùng G/
BS Hoàng
TS Dũng BS Phú BS Mỹ/
BS Hoàng
  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
  TIẾT NIỆU + THẦN KINH
Sáng Y6 + Y4  BS Nhật BS Minh PGS Khánh PGS Hùng BS Đạm
Chiều
 Y6 + Y44
BS Nhật BS Minh PGS Khánh (BS Mỹ) PGS Hùng (BS Đức Minh) BS Đạm
  NGOẠI CT BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4  BS Hào BS Phúc BS Tiến PGS Nhân BS Phúc
Chiều
 Y6 + Y44
BS Hào BS Phúc BS Tiến PGS Nhân BS Phúc
  NGOẠI TIÊU HÓA  BỆNH VIỆN TRƯỜNG
Sáng Y6 + Y4 +Y44 BS Khôi PGS Vũ TS Phú BS Khôi PGS Vũ
Chiều
 Y6 + Y44
BS Khôi TS Phú TS Phú BS Khôi TS Phú
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Lịch giảng LS tuần từ 18.11 đến 22.11.2019
Lịch giảng LS tuần từ 11.11 đến 15.11.2019
Lịch giảng LS tuần từ 04.11 đến 08.11.2019
Lịch giảng LS tuần từ 28.10 đến 01.11.2019
Lịch giảng LS tuần từ 21.10 đến 25.10.2019
Lịch giảng LS tuần từ 14.10 đến 18.10.2019
Lịch giảng LS tuần từ 30.9 đến 04.10.2019
Lịch giảng LS tuần từ 23.9 đến 27.9.2019
Lịch giảng LS tuần từ 16.9 đến 20.9.2019
Lịch giảng LS tuần từ 9.9 đến 13.9.2019

Thông báo
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
   Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019
   Dánh sách sinh viên Y đa khoa hệ chính quy thí tốt nghiệp LS Ngoại 2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 18.11 đến 22.11.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 11.11 đến 15.11.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 04.11 đến 08.11.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 28.10 đến 01.11.2019
  Lịch giảng LT tuần từ 21.10 đến 25.10.2019
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 18.11 đến 22.11.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 11.11 đến 15.11.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 04.11 đến 08.11.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 28.10 đến 01.11.2019
  Lịch giảng LS tuần từ 21.10 đến 25.10.2019