Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
Ngày cập nhật: 03/01/2017 07:46:59

 

THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
CN
01/2017
 
Hai
2
Ba
3
ThS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
4
ThS Trần Văn Khôi
ThS Phạm Minh Đức
Năm
5
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
6
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
7
PGS.TS Phạm Anh Vũ
 
CN
8
 
 
Hai
9
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
10
ThS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
11
ThS Trần Văn Khôi
ThS Phạm Minh Đức
Năm
12
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
13
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
14
PGS.TS Phạm Anh Vũ
 
CN
15
 
 
Hai
16
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
17
ThS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
18
ThS Trần Văn Khôi
ThS Phạm Minh Đức
Năm
19
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
20
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
21
PGS.TS Phạm Anh Vũ
 
CN
22
 
 
Hai
23
 
 
 
 
 
TẾT ÂM LỊCH
Ba
24
25
Năm
26
Sáu
27
Bảy
28
CN
29
Hai
30
Ba
31
 
 

 

 

 

 
Chú ý: Buổi sáng Cán bộ đến khám lúc 7h00, buổi chiều lúc 13h30.

 

 
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 02/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 1/2016
Lịch khám Phòng khám Ngoại tiêu hóa BV Trường tháng 12/2015
Lịch khám PK Ngoại TH BV Trường tháng 11/2015

Thông báo
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch hoạt động tháng 6, 7/2018 của BM Ngoại
   Thông tin tuyển dụng Giảng viên cho Bộ môn Ngoại
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa hệ 4 năm khóa 2014-2018
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016