Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
Ngày cập nhật: 02/06/2016 22:31:08

 

THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
1
ThS Trần Văn Khôi
ThS Phạm Minh Đức
Năm
2
BSNT Nguyễn Tuấn Anh
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
3
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
4
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
5
 
 
Hai
6
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
7
ThS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
8
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
9
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
10
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
11
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
12
 
 
Hai
13
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
14
ThS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
15
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
16
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
17
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
18
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
19
 
 
Hai
20
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
21
ThS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
22
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
23
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
24
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
25
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
26
 
 
Hai
27
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
28
BS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
29
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
30
BS Đặng Như Thành
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 02/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 1/2016
Lịch khám Phòng khám Ngoại tiêu hóa BV Trường tháng 12/2015
Lịch khám PK Ngoại TH BV Trường tháng 11/2015

Thông báo
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch hoạt động tháng 6, 7/2018 của BM Ngoại
   Thông tin tuyển dụng Giảng viên cho Bộ môn Ngoại
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa hệ 4 năm khóa 2014-2018
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016