Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy LT và LS
Lịch trực Bệnh viện Trường
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch trực Bệnh viện Trường
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
Ngày cập nhật: 01/05/2016 16:42:36

 

THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
Hai
2/5
NGHỈ BÙ LỄ 30/4 VÀ 1/5
Ba
3
4
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
5
BSNT Nguyễn Thành Phúc
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
6
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
7
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
8
 
 
Hai
9
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
10
BS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
11
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
12
BSNT Lê Duy Tiến
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
13
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
14
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
15
 
 
Hai
16
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
17
BS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
18
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
19
BSNT Nguyễn Quý Quang
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
20
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
21
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
22
 
 
Hai
23
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
24
BS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
25
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
26
BSNT Nguyễn Tuấn Anh
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
27
ThS Nguyễn Minh Thảo
BS Đoàn Phước Vựng
Bảy
28
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
29
 
 
Hai
30
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
31
BS Nguyễn Thành Phúc
ThS Nguyễn Hữu Trí
 

           

 

 
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 02/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 1/2016
Lịch khám Phòng khám Ngoại tiêu hóa BV Trường tháng 12/2015
Lịch khám PK Ngoại TH BV Trường tháng 11/2015
Lịch khám PK Ngoại Tiêu hóa BV trường tháng 8/2015
Lịch khám PK Ngoại tiêu hóa tháng 7/2015

Thông báo
   Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
   Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016