Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy LT và LS
Lịch trực Bệnh viện Trường
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch trực Bệnh viện Trường
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016
Ngày cập nhật: 02/03/2016 07:35:55

 

THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
Hai
29/2
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
01/3
BSNT Trần Tuấn Anh
ThS Nguyễn Hữu Trí
2
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
3
BSNT Nguyễn Ngọc Thuyết
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
4
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Nguyễn Văn Tâm
Bảy
5
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
6
 
 
Hai
7
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
8
BSNT Trần Ngọc Huy
ThS Nguyễn Hữu Trí
9
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
10
BSNT Trần Hoàng Minh
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
11
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Huỳnh Nguyên Minh
Bảy
12
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
13
 
 
Hai
14
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
15
BSNT Nguyễn Xuân Mỹ
ThS Nguyễn Hữu Trí
16
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
17
BSNT Hoàng Hữu Nam
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
18
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Lê Thanh Tuấn
Bảy
19
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
20
 
 
Hai
21
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
22
BSNT Nguyễn Văn Tâm
ThS Nguyễn Hữu Trí
23
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
24
BSNT Trần Quốc Nam
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
25
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Mai Hoàng Dương
Bảy
26
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
27
 
 
Hai
28
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
29
BSNT Nguyễn Văn Tâm
ThS Nguyễn Hữu Trí
30
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
31
BSNT Trần Quốc Nam
TS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 02/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 1/2016
Lịch khám Phòng khám Ngoại tiêu hóa BV Trường tháng 12/2015
Lịch khám PK Ngoại TH BV Trường tháng 11/2015
Lịch khám PK Ngoại Tiêu hóa BV trường tháng 8/2015
Lịch khám PK Ngoại tiêu hóa tháng 7/2015

Thông báo
   Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
   Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016