Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy LT và LS
Lịch trực Bệnh viện Trường
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch trực Bệnh viện Trường
Lịch khám PK Ngoại TH BV Trường tháng 11/2015
Ngày cập nhật: 02/11/2015 08:17:53

 

THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
Bảy
31/10
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
1
 
 
Hai
2
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
3
BSNT Trần Quốc Nam
ThS Nguyễn Hữu Trí
4
ThS Trần Văn Khôi
 
ThS Phạm Minh Đức
Năm
5
BSNT Nguyễn Ngọc Thuyết
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
6
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Nguyễn Văn Tâm
Bảy
7
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
8
 
 
Hai
9
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
10
BSNT Trần Ngọc Huy
ThS Nguyễn Hữu Trí
11
ThS Trần Văn Khôi
 
ThS Phạm Minh Đức
Năm
12
BSNT Trần Hoàng Minh
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
13
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Huỳnh Nguyên Minh
Bảy
14
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
15
 
 
Hai
16
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
17
BSNT Nguyễn Xuân Mỹ
ThS Nguyễn Hữu Trí
18
ThS Trần Văn Khôi
 
ThS Phạm Minh Đức
Năm
19
BSNT Hoàng Hữu Nam
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
20
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Lê Thanh Tuấn
Bảy
21
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
22
 
 
Hai
23
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
24
BSNT Nguyễn Văn Tâm
ThS Nguyễn Hữu Trí
25
ThS Trần Văn Khôi
 
ThS Phạm Minh Đức
Năm
26
BSNT Trần Quốc Nam
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
27
ThS Nguyễn Minh Thảo
BSNT Mai Hoàng Dương
Bảy
28
PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
29
 
 
Hai
30
BSCK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 02/2016
LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 1/2016
Lịch khám Phòng khám Ngoại tiêu hóa BV Trường tháng 12/2015
Lịch khám PK Ngoại Tiêu hóa BV trường tháng 8/2015
Lịch khám PK Ngoại tiêu hóa tháng 7/2015

Thông báo
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016