Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
Lịch khám PK Ngoại tiêu hóa tháng 7/2015
Ngày cập nhật: 06/07/2015 16:41:58

 

THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
1
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
2
BSNT Hoàng Minh Hùng
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
3
ThS Nguyễn Minh Thảo
ThS Nguyễn Thành Phúc
Bảy
4
TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
5
 
 
Hai
6
BS CK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
7
BSNT Nguyễn Đức Hùng
ThS Nguyễn Hữu Trí
8
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
9
BSNT Cao Thanh Tùng
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
10
ThS Nguyễn Minh Thảo
ThS Nguyễn Thành Phúc
Bảy
11
TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
12
 
 
Hai
13
BS CK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
14
BSNT Lê Anh Vũ
ThS Nguyễn Hữu Trí
15
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
16
BSNT Vũ Hoài Anh
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
17
ThS Nguyễn Minh Thảo
ThS Nguyễn Thành Phúc
Bảy
18
TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
19
 
 
Hai
20
BS CK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
21
BSNT Phan Văn Thắng
ThS Nguyễn Hữu Trí
22
ThS Trần Văn Khôi
 ThS Phạm Minh Đức
Năm
23
BSNT Lê Thanh Tuấn
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
24
ThS Nguyễn Minh Thảo
ThS Nguyễn Thành Phúc
Bảy
25
TS Nguyễn Khoa Hùng
 
CN
26
 
 
Hai
20
BS CK2 Trần Đình Hậu
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
Ba
21
BSNT Đoàn  Phước Hiệp
ThS Nguyễn Hữu Trí
29
ThS Trần Văn Khôi
ThS Phạm Minh Đức
Năm
30
BSNT Nguyễn Đức Hùng
ThS Nguyễn Đoàn Văn Phú
Sáu
31
ThS Nguyễn Minh Thảo
ThS Nguyễn Thành Phúc
Bảy
01
TS Nguyễn Khoa Hùng
 

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 15/10 - 19/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 01/10 - 05/10/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI 17/9 - 21/9/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG HỌC KỲ I, NH: 2018-2019
Lịch giảng LS tuần 3/9-7/9
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 15/10 ĐẾN 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 08 ĐẾN 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 01 ĐẾN 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 15/10 - 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 01/10 - 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018