Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lý thuyết
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
Ngày cập nhật: 08/03/2018 14:57:34

 

Thứ Ngày Giờ Môn học Lớp HT CB giảng
2 12-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3AB   BS ĐỨC
Tên bài giảng: Khám thoát vị    
2 12-3-2018 13g30-15g05 Ngoại BL1 YHCT4AB   BS DŨNG B
Tên bài giảng: U xơ tiền liệt tuyến    
2 12-3-2018 13g30-15g55 Ngoại BL1 Y4EF   TS PHÚ
Tên bài giảng: Áp xe gan amibe + Hẹp môn vị    
2 12-3-2018 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4CD   PGS VŨ
Tên bài giảng: Dị dạng đường mật bẩm sinh + Bệnh lý ống phúc tinh mạc + Thoát vị cơ hoành bẩm sinh    
3 13-3-2018 15g10-16g50 Ngoại BL1 YHCT4AB   PGS VŨ
Tên bài giảng: Ung thư gan    
3 13-3-2018 9g00-10g50 Ngoại CS RHM2AB   PGS THỨU
Tên bài giảng: Khám chấn thương ngực + Khám mạch máu (hết)    
3 13-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 YHCT3AB   BS DŨNG B
Tên bài giảng: Khám thận    
3 13-3-2018 7g00-08g45 TLS Ngoại  YHCT3A   BS HÀO
Tên bài giảng: Khám chi trên    
3 13-3-2018 08g50-10g50 TLS Ngoại  YHCT3A   BS HÀO
Tên bài giảng: Khám chi dưới    
3 13-3-2018 7g00-8g50 Ngoại CS1 YHCT42   BS MINH
Tên bài giảng: Khám chấn thương sọ não    
4 14-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3AB   PGS NHÂN
Tên bài giảng: Nhiễm trùng ngoại khoa + Khám khớp    
4 14-3-2018 15g30-17g20 Ngoại CS1 Y3EF   PGS THỨU
Tên bài giảng: Khám chấn thương ngực    
4 14-3-2018 13g30-15g55 Ngoại BL1 Y4EF   PGS KHÁNH
Tên bài giảng: Ung thư thận - bàng quang + Chấn thương niệu đạo (hết)    
4 14-3-2018 9g00-10g50 Ngoại  CS&BL ĐD ĐK 42 2.2 BS HÀO
Tên bài giảng: Khám gãy xương    
5 15-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3CD   BS TRÍ
Tên bài giảng: Khám thần kinh ngoại biên    
5 15-3-2018 15g30-17g20 Ngoại CS1 Y3GH   TS PHÚ
Tên bài giảng: Khám gan mật    
5 15-3-2018 7g00-08g50 TLS Ngoại YHCT3B TLS4 BS KHÔI
Tên bài giảng: Khám bụng ngoại khoa    
5 15-3-2018 8g50-10g50 TLS Ngoại YHCT3B TLS4 BS KHÔI
Tên bài giảng: Khám hậu môn trực tràng    
5 15-3-2018 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4AB   TS ĐỨC
Tên bài giảng: Xuất huyết tiêu hóa + Tắc ruột (hết)    
6 16-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3CD 107 BS MINH
Tên bài giảng: Khám chấn thương sọ não    
6 16-3-2018 13g30-15g20 Ngoại BL YHDP3 107 PGS NHÂN
Tên bài giảng: Gãy xương hở    
6 16-3-2018 7g00-08g50 Ngoại CS&BL ĐD ĐK 42 107 BS HOÀNG
Tên bài giảng: Khám mạch máu ngoại biên    
 
Thứ Ngày Giờ Môn học Lớp HT CB giảng
2 19-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3AB   PGS THỨU
Tên bài giảng: Khám chấn thương ngực    
2 19-3-2018 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4CD   PGS VŨ
Tên bài giảng: Dị dạng hậu môn trực tràng + Bệnh Hirschsprung + Lồng ruột cấp ở trẻ bú mẹ    
3 20-3-2018 15g10-16g50 Ngoại BL1 YHCT4AB   PGS THỨU
Tên bài giảng: Tắc mạch cấp tính chi (còn 2t)    
3 20-3-2018 9g00-10g50 Ngoại CS RHM2AB   PGS NHÂN
Tên bài giảng: Nhiễm trùng ngoại khoa (hết)    
3 20-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 YHCT3AB   BS TRÍ
Tên bài giảng: Khám thần kinh ngoại biên    
3 20-3-2018 7g00-08g45 TLS Ngoại  YHCT3A   BS ĐẠM
Tên bài giảng: Khám thận    
3 20-3-2018 08g50-10g50 TLS Ngoại  YHCT3A   BS DŨNG
Tên bài giảng: Khám hậu môn - trực tràng - tầng sinh môn    
3 20-3-2018 7g00-8g50 Ngoại CS1 YHCT42   BS ĐỨC
Tên bài giảng: Vàng da tắc mật ngoại khoa - Kiểm tra ĐVHT    
4 21-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3AB   TS PHÚ
Tên bài giảng: Vàng da tắc mật ngoại khoa - Kiểm tra ĐVHT    
4 21-3-2018 15g30-17g20 Ngoại CS1 Y3EF   BS DŨNG
Tên bài giảng: Khám hậu môn - trực tràng - tầng sinh môn    
4 21-3-2018 13g30-15g55 Ngoại BL1 Y4EF   BS DŨNG B
Tên bài giảng: Sỏi niệu quản + Sỏi bảng quang - niệu đạo    
4 21-3-2018 9g00-10g50 Ngoại  CS&BL ĐD ĐK 42 2.2 BS KHÔI
Tên bài giảng: Khám thoát vị    
5 22-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3CD   BS KHÔI
Tên bài giảng: Khám chấn thương bụng    
5 22-3-2018 15g30-17g20 Ngoại CS1 Y3GH   BS DŨNG B
Tên bài giảng: Khám thận    
5 22-3-2018 7g00-10g50 TLS Ngoại YHCT3B TLS4 BS ĐẠM
Tên bài giảng: Khám thận    
5 22-3-2018 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4AB   PGS THỨU
Tên bài giảng: Chấn thương ngực kín - Vết thương ngực hở + Chấn thương - vết thương mạch máu    
6 23-3-2018 13g30-15g20 Ngoại CS1 Y3CD   BS HÀO
Tên bài giảng: Nhiễm trùng ngoại khoa + Khám khớp    
6 23-3-2018 13g30-15g20 Ngoại BL YHDP3   PGS HÙNG
Tên bài giảng: Chấn thương thận    
6 23-3-2018 13g30-15g55 Ngoại BL Y4EF   PGS VŨ
Tên bài giảng: Dị dạng bẩm sinh đường mật + Bệnh lý ống phúc tinh mạc    
6 23-3-2018 7g00-08g50 Ngoại CS&BL ĐD ĐK 42   BS MINH
Tên bài giảng: Khám chấn thương sọ não    
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 2 ĐẾN 4/05/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23 ĐẾN 27/04/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16 ĐẾN 20/04/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9 ĐẾN 13/4/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 02 ĐẾN 06/04/2018

Thông báo
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch hoạt động tháng 6, 7/2018 của BM Ngoại
   Thông tin tuyển dụng Giảng viên cho Bộ môn Ngoại
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa hệ 4 năm khóa 2014-2018
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016