Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy LT và LS
Lịch trực Bệnh viện Trường
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy LT và LS
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 18 ĐẾN 22/9/2017
Ngày cập nhật: 18/09/2017 16:46:12
Thứ Ngày Giờ Môn học Lớp HT CB giảng
2 18/9/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3C - N2 306 BS DŨNGB
Tên bài giảng:  Khám thận    
2 18/9/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3D - N2 204 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám thận    
2 18/9/2017 9h00 - 10h50 Ngoại BL YHCT43 TLS1 BS ĐỨC
Tên bài giảng:  Ung thư gan (hết)    
3 19/9/2017 13g30-15g20 Tiền LS Ngoại Y3G - N2 107 BS HÀO
Tên bài giảng: Khám chi trên    
3 19/9/2017 13g30-15g20 Tiền LS Ngoại Y3H - N2 TLS 2 BS PHÚC
Tên bài giảng: Khám chi trên    
3 19/9/2017 13g30-15g05 Ngoại BL1 Y4GH HT B PGS VŨ
Tên bài giảng: DD bẩm sinh đường mật + Blý ống phúc tinh mạc    
3 19/9/2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4MN HT A PGS THỨU
Tên bài giảng: CT ngực kín và VT ngực hở + Chấn thương và vết thương m/m    
3 19/9/2017 8g40-11h10 CBCCTT YTCC44 1.3 BS HOÀNG (PGS THỨU)
Tên bài giảng: Tắc mạch cấp tính chi (hết)     
4 20/9/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3F-N2 306 BS TRÍ
Tên bài giảng: Khám cột sống    
4 20/9/2017 13h30-15h20 Bệnh học NgK&NK XN42+HA42 205 BS ĐẠM
Tên bài giảng: Khám bệnh nhân bí tiểu (hết)    
4 20/9/2017 7h00-8h50 Ngoại CS YHDP3 401 BS HÀO
Tên bài giảng:  Khám gãy xương (hết)    
4 20/9/2017 7h00-8h50 Ngoại BL YHCT43 TLS 1 BS HOÀNG (PGS THỨU)
Tên bài giảng:  Chấn thương mạch máu + Tắc mạch cấp tính chi (hết)    
4 20/9/2017 13g30-15g05 Ngoại BL1 Y4IK 303 TS PHÚ
Tên bài giảng: Thoát vị bẹn - đùi (hết)    
5 21/9/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3E - N2 306 BS MINH A
Tên bài giảng:  Khám cột sống    
5 21/9/2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1 Y4GH 401 BS ĐỨC
Tên bài giảng: Tắc ruột (hết)    
6 22/9/2017 13g30-15g20 BH Ngoại kha RHM3 TLS 2 BS MIÊN
Tên bài giảng: CT sọ não kín và VT sọ não hở    
6 22/9/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3B - N2 1.2 BS KHÔI
Tên bài giảng:  Khám bụng ngoại khoa + Khám HM-TT    
6 22/9/2017 13g30-17g20 Tiền LS Ngoại Y3A - N2 103 TS PHÚ
Tên bài giảng:  Khám bụng ngoại khoa + Khám HM-TT    
6 22/9/2017 7h00-8h50 Ngoại BL DP4.3 107B BS HOÀNG (PGS THỨU)
Tên bài giảng:  Chấn thương ngực (hết)    
6 22/9/2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4MN 112 BS DŨNGB
Tên bài giảng: Sỏi thận + Sỏi niệu quản    
6 22/9/2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 Y4IK 401 PGS THỨU
Tên bài giảng: Viêm mủ màng tim + Bệnh lý do xơ vữa động mạch      
6 22/9/2017 7h00-8h50 Ngoại CS YHDP3 111 BS PHÚC
Tên bài giảng: Khám bỏng (hết)    
6 22/9/2017 9h00-10h50 Ngoại CS YHDP3 111 BS MINHA
Tên bài giảng:  Khám chấn thương sọ não (hết)    
 
  Y6 Tại Đà Nẵng: BS MIÊN        
  Y6 Tại Quảng Trị : PGS NHÂN        

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 2/10 ĐẾN 6/10/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 25/9 ĐẾN 29/9/2017
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/9/2017
LỊCH GIẢNG TỪ 27/02 ĐẾN 3/3/2017
LỊCH GIẢNG TỪ 20 ĐẾN 24/02/2017

Thông báo
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016