Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lý thuyết
LỊCH GIẢNG TỪ 27/02 ĐẾN 3/3/2017
Ngày cập nhật: 27/02/2017 07:31:54

 

Thứ Ngày Giờ Môn học Lớp HT CB giảng
2 27-2-2017 9g00-10g50 Ngoại CS RHM2 309 BD DŨNG B
Tên bài giảng:  Khám thận + Khám b/n đái máu (hết)    
2 27-2-2017 9g00-10g50 Ngoại CS&BL ĐK42+GM42 102 BS DŨNG G
Tên bài giảng: Khám HMTT-TSM    
2 27-2-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4CD 203 PGS VŨ
Tên bài giảng: Ung thư đại trực tràng    
2 27-2-2017 15g10-17g40 Ngoại BL 1 Y44 AB 307 PGS THỨU
Tên bài giảng: Phình ĐM và thông động TM (hết)     
2 27-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3C (N1) TLS2 TS PHÚ
Tên bài giảng:  Khám thoát vị (hết)    
2 27-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3C (N2) TLS1 BS KHÔI
Tên bài giảng:  Khám thoát vị (hết)    
2 27-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N1) TLS2 BS DŨNG B
Tên bài giảng: Khám cơ quan sinh dục ngoài    
2 27-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N2) TLS1 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám cơ quan sinh dục ngoài    
2 27-2-2017 8g40-11g10 Ngoại CS 1 Y3MN 112 BS PHÚC
Tên bài giảng:  Khám bỏng + Khám gãy xương (hết)    
2 27-2-2017 7h00-8g35 Tiền LS Y3 Y3M (N1) TLS 4 PGS THỨU
Tên bài giảng:  Khám mạch máu    
2 27-2-2017 7g00-8g35 Ngoại CS 1 Y3IK 112 BS MIÊN
Tên bài giảng:  Khám thần kinh ngoại biên     
2 27-2-2017 8g40-11g10 Tiền LS Y3 Y3I (N1) TLS 4 BS MINH A
Tên bài giảng:  Khám cột sống    
2 27-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 YHCT3 AB 112 BS KHANG
Tên bài giảng:  Khám chấn thương ngực    
3 28-2-2017 7g00-8g35 Ngoại CS 1 Y3IK 304 BS MIÊN
Tên bài giảng:  Khám chấn thương sọ não    
3 28-2-2017 8g40-11g10 Tiền LS Y3 Y3K (N1) TLS 4 TS PHÚ
Tên bài giảng:  Khám bụng ngoại khoa     
3 28-2-2017 8g40-11g10 Ngoại CS 1 Y3MN 304 PGS KHÁNH
Tên bài giảng:  Khám cơ quan sinh dục ngoài (hết)    
3 28-2-2017 7h00-8g35 Tiền LS Y3 Y3N (N1) TLS 4 PGS THỨU
Tên bài giảng:  Khám mạch máu    
3 28-2-2017 15g10-17g40 Ngoại CS 1 Y3GH 301 PGS HÙNG
Tên bài giảng:  Thăm khám b/n đái máu + Khám b/n bí tiểu (hết)    
3 28-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3AB 112 PGS VŨ
Tên bài giảng:  HC chảy máu trong ổ PM (hết) Ktr ĐVHT    
3 28-2-2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 YHCT4AB 113 PGS NHÂN
Tên bài giảng:  Gãy xương hở + gãy thân xương đùi (hết)    
3 28-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3C (N1) TLS 4 BS MINH A
  Tên bài giảng: Khám cột sống (hết CT)    
3 28-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3C (N2) TLS 3 BS TRÍ
  Tên bài giảng: Khám cột sống (hết CT)    
4 1-3-2017 15g05-17g40 Ngoại CS1 YHCT3 AB 1.4 BS PHÚC
Tên bài giảng:  Khám bỏng +  Khám khớp     
4 1-3-2017 15g30-17g20 Ngoại CS YHCT4.2 205 BS ĐỨC
Tên bài giảng: HC chảy máu trong ổ PM+ vàng da tắc mật ngoại khoa (hết)  Ktr ĐVHT    
4 1-3-2017 13g30-15g05 Ngoại CS & BL ĐK42+GM42 113 BS MINH A
Tên bài giảng: Khám cột sống (hết)    
4 1-3-2017 13g30-15g55 Ngoại BL 1 Y44 AB 310 TS PHÚ
Tên bài giảng: Áp xe gan amip + Hẹp môn vị (hết)    
4 1-3-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4AB 305 BS ĐỨC
Tên bài giảng: Tắc ruột (hết)    
4 1-3-2017 16g05-17g40 Ngoại BL 1,2 Y4EF 401 PGS HÙNG
Tên bài giảng: Chấn thương thận    
4 1-3-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N1) TLS 4 PGS NHÂN
Tên bài giảng: Khám chi dưới (hết CT)    
4 1-3-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N2) TLS 3 BS PHÚC
Tên bài giảng: Khám chi dưới (hết CT)    
4 1-3-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N1) TLS 4 PGS THỨU
Tên bài giảng: Khám mạch máu    
4 1-3-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N2) TLS 3 BS KHANG
Tên bài giảng: Khám mạch máu    
4 1-3-2017 15g10-17g40 Ngoại CS 1 Y3EF 302 PGS VŨ
Tên bài giảng:  HC chảy máu trong ổ PM (hết)     
4 1-3-2017 15g10-17g40 Ngoại CS 1 Y3CD 112 BS MIÊN
Tên bài giảng:  Khám thần kinh ngoại biên + Khám chấn thương sọ não (hết)    
5 2-3-2017 8g40-11g10 Ngoại CS 1 Y3MN 111 BS ĐỨC
Tên bài giảng:  Khám thoát vị (hết)    
5 2-3-2017 7g00-8g35 Tiền LS Y3 Y3M (N2) TLS 4 PGS NHÂN
Tên bài giảng:  Khám chi trên    
5 2-3-2017 7g00-8g35 Ngoại CS 1 Y3IK 111 BS MIÊN
Tên bài giảng:  Khám cột sống (hết)    
5 2-3-2017 8g40-11g10 Tiền LS Y3 Y3I (N2) TLS 4 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám thận    
5 2-3-2017 7h00-8g35 BH Ngoại HALT1 1.4 BS MINH
Tên bài giảng:  Khám CTSN    
5 2-3-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4CD HT B PGS VŨ
Tên bài giảng: DD bẩm sinh đường mật + Bệnh lý ống phúc tinh mạc  (hết) Ktr ĐVHT    
5 2-3-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3AB 111 PGS THỨU
Tên bài giảng:   Khám chấn thương ngực    
5 2-3-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N1) TLS 2 BS MINH A
Tên bài giảng:  Khám cột sống    
5 2-3-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N2) TLS 3 BS TRÍ
Tên bài giảng:  Khám cột sống    
5 2-3-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1 YHCT4AB 309 BS KHANG
Tên bài giảng: Chấn thương ngực    
6 3-3-2017 8g40-11g10 Ngoại CS 1 Y3MN 305 BS MIÊN
Tên bài giảng: Khám cột sông (hết)    
6 3-3-2017 7g00-8g35 Tiền LS Y3 Y3N (N2) TLS 4 PGS NHÂN
Tên bài giảng:  Khám chi trên    
6 3-3-2017 7g00-8g35 Ngoại CS 1 Y3IK 305 PGS VŨ
Tên bài giảng: HC tắc ruột (hết)     
6 3-3-2017 8g40-11g10 Tiền LS Y3 Y3K (N2) TLS 4 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám thận    
6 3-3-2017 13g30-15h05 Ngoại BL 1 Y44 AB 310 PGS VŨ
Tên bài giảng:  Hẹp phì đại môn vị + Thoát vị cơ hoành bẩm sinh    
6 3-3-2017 13g30-15g20 Ngoại CS YHCT42 1.4 BS TRÍ
Tên bài giảng: Khám cột sống (hết )    
6 3-3-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4AB 401 BS PHÚ
Tên bài giảng: K gan + K thực quản    
6 3-3-2017 16g05-17g40 Ngoại BL 1,2 Y4EF 301 PGS THỨU
Tên bài giảng:  CT ngực kín và VT ngực hở     
6 3-3-2017 15g10-17g40 Ngoại CS 1 Y3CD HT B PGS NHÂN
Tên bài giảng:  Nhiễm trùng ngoại khoa + khám khớp (hết)    
6 3-3-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3AB HT B BS PHÚC
Tên bài giảng:  Khám bỏng    
6 3-3-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N1) TLS 2 TS PHÚ
Tên bài giảng:  Khám thoát vị (hết)    
6 3-3-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N2) TLS 1 BS DŨNG G
Tên bài giảng:  Khám thoát vị (hết)    
**:  PTLS: Phòng tiền lâm sàng
Y44  THI LÂM SÀNG
BS PHÚ Đi dạy ở Quảng Trị
BS DŨNG G Đi dạy ở Đà Nẵng
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 15/10 ĐẾN 19/10/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 08 ĐẾN 12/10/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 01 ĐẾN 05/10/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10 ĐẾN 14/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 03/9 ĐẾN 07/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 27 ĐẾN 31/8/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 15/10 ĐẾN 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 08 ĐẾN 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 01 ĐẾN 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 15/10 - 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 01/10 - 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018