Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lý thuyết
LỊCH GIẢNG TỪ 20 ĐẾN 24/02/2017
Ngày cập nhật: 20/02/2017 07:48:15

 

TT Thứ Ngày Giờ Môn học Lớp HT CB giảng
1 2 20-2-2017 9g00-10g50 Ngoại CS RHM2 2.1 BS HÀO
Tên bài giảng:  Khám gãy xương + Khám khớp (hết)    
2 2 20-2-2017 9g00-10g50 Ngoại CS&BL ĐK42+GM42 102 BS MINH A
Tên bài giảng:  Khám chấn thương sọ não    
3 2 20-2-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4CD 302 PGS VŨ
Tên bài giảng: Teo thực quản + TV cơ hoành bẩm sinh    
4 2 20-2-2017 15g10-17g40 Ngoại BL 1 Y44 AB TLS 2 BS ĐỨC
Tên bài giảng: Xuất huyết tiêu hóa    
5 2 20-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3C (N1) TLS4 BS DŨNG B
Tên bài giảng:  Khám cầu bàng quang (hết)    
6 2 20-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3C (N2) TLS3 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám cầu bàng quang (hết)    
7 2 20-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N1) TLS4 PGS THỨU
Tên bài giảng: Khám mạch máu (hết)    
8 2 20-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N2) TLS3 BS KHANG
Tên bài giảng:  Khám mạch máu (hết)    
9 2 20-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 YHCT3 AB 2.1 BS MINH A
Tên bài giảng:  Khám chấn thương sọ não    
10 3 21-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3AB 112 BS PHÚC
Tên bài giảng:  Khám gãy xương    
11 3 21-2-2017 15g10-17g40 Ngoại BL1 YHCT4AB 1.4 BS ĐẠM
Tên bài giảng: Sỏi thận + U xơ tiền liệt tuyến (hết)    
12 3 21-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N1) TLS4 BS DŨNG B
Tên bài giảng: Khám cơ quan sinh dục ngoài     
13 3 21-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N2) TLS3 BS ĐẠM
Tên bài giảng: Khám cơ quan sinh dục ngoài     
14 3 21-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3C (N1) TLS4 TS PHÚ
  Tên bài giảng: Khám bụng ngoại khoa    
15 3 21-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3C (N2) TLS3 BS DŨNG G
  Tên bài giảng: Khám bụng ngoại khoa    
16 4 22-2-2017 15g05-17g40 Ngoại CS1 YHCT3 AB 312 BS THỚI
Tên bài giảng:  Gãy 2 xương cẳng tay + gãy 2 xương cẳng chân (hết)    
17 4 22-2-2017 9g00-10g50 Ngoại CS YHCT4.2 402 BS DŨNG B
Tên bài giảng:  Khám thận + Khám b/n đái máu    
18 4 22-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS & BL ĐK42+GM42 113 BS ĐẠM
Tên bài giảng: Thăm khám b/n đái máu     
19 4 22-2-2017 13g30-15g55 Ngoại BL 1 Y44 AB 310 TS PHÚ
Tên bài giảng: Thoát vị bẹn đùi + Viêm ruột thừa (hết)    
20 4 22-2-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4AB 305 BS ĐỨC
Tên bài giảng: Xuất huyết tiêu hóa    
21 4 22-2-2017 16g05-17g40 Ngoại BL 1,2 Y4EF 111 BS DŨNG G
Tên bài giảng: Ung thư dạ dày + Thủng dạ dày    
22 4 22-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N1) PTLS 4 PGS NHÂN
Tên bài giảng: Khám chi trên    
23 4 22-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N2) PTLS 3 BS PHÚC
Tên bài giảng: Khám chi trên    
24 4 22-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N1) PTLS 4 BS DŨNG B
Tên bài giảng:  Khám cầu bàng quang (hết)    
25 4 22-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N2) PTLS 3 BS ĐẠM
Tên bài giảng: Khám cầu bàng quang (hết)    
26 4 22-2-2017 15g10-17g40 Ngoại CS 1 Y3CD 112 BS MIÊN
Tên bài giảng:  Khám cột sống    
27 5 23-2-2017 7h00-8g35 BH Ngoại HALT1 1.4 BS HÀO
Tên bài giảng:  Khám gãy xương + Khám khớp (hết)    
28 5 23-2-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4CD 305 BS DŨNG B
Tên bài giảng:  Sỏi thận    
29 5 23-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3C (N1) TLS 4 TS PHÚ
Tên bài giảng: Khám HM-TT    
30 5 23-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3C (N2) TLS 3 BS DŨNG G
Tên bài giảng: Khám HM-TT    
31 5 23-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3AB 111 PGS THỨU
Tên bài giảng:  Bệnh án ngoại khoa    
32 5 23-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N1) TLS 4 PGS NHÂN
Tên bài giảng: Khám chi dưới (hết)    
33 5 23-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3A (N2) TLS 3 BS PHÚC
Tên bài giảng: Khám chi dưới (hết)    
34 5 23-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3EF 301 PGS VŨ
Tên bài giảng: Khám CT bụng    
35 5 23-2-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1 YHCT4AB 1.3 BS ĐỨC
Tên bài giảng:  Ung thư gan    
36 6 24-2-2017 13g30-15h05 Ngoại BL 1 Y44 AB TLS 1 PGS VŨ
Tên bài giảng:  LR cấp ở trẻ bú mẹ + Tắc ruột sơ sinh     
37 6 24-2-2017 7g00-8g50 Ngoại CS YHCT42 1.3 BS DŨNG G
Tên bài giảng:  Khám chấn thương bụng    
38 6 24-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS Y3GH 302 PGS THỨU
Tên bài giảng: Khám chấn thương ngực    
39 6 24-2-2017 13g30-15g05 Ngoại BL 1,2 Y4AB 305 BS KHANG
Tên bài giảng: Viêm mủ màng tim    
40 6 24-2-2017 16g05-17g40 Ngoại BL 1,2 Y4EF 301 BS DŨNG B
Tên bài giảng:  Sỏi thận    
41 6 24-2-2017 15g10-17g40 Ngoại CS 1 Y3CD 111 BS PHÚC
Tên bài giảng:  Khám bỏng + Khám gãy xương (hết)    
42 6 24-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N1) TLS 4 BS DŨNG B
Tên bài giảng: Khám cầu bàng quang (hết)    
43 6 24-2-2017 13g30-15g05 Tiền LS Y3 Y3D (N2) TLS 3 BS ĐẠM
Tên bài giảng:  Khám cầu bàng quang (hết)    
44 6 24-2-2017 13g30-15g05 Ngoại CS 1 Y3AB 111 BS KHÔI
Tên bài giảng:  Khám gan mật (hết)    
45 6 24-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N1) TLS 4 TS PHÚ
Tên bài giảng:  Khám HM-TT    
46 6 24-2-2017 15g10-17g40 Tiền LS Y3 Y3B (N2) TLS 3 BS DŨNG G
Tên bài giảng:  Khám HM-TT    
**:  PTLS: Phòng tiền lâm sàng
Y4 +Y3 Đi Lâm sàng
BS PHÚC Đi dạy ở Quảng Trị
BS KHÔI Đi dạy ở Đà Nẵng
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 15/10 ĐẾN 19/10/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 08 ĐẾN 12/10/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 01 ĐẾN 05/10/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10 ĐẾN 14/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 03/9 ĐẾN 07/9/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 27 ĐẾN 31/8/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 15/10 ĐẾN 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 08 ĐẾN 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 01 ĐẾN 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 24/9 ĐẾN 28/9/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 17/9 ĐẾN 21/9/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 15/10 - 19/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 8/10 - 12/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 01/10 - 05/10/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 24/9 - 28/9/2018