Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Ngày cập nhật: 11/04/2016 21:24:43

 

Stt
Họ và tên
 
Điểm số
Stt
Họ và tên
 
Điểm số
1
Đồng Xuân
Cường
8
36
Zơrâm
Mới
7
2
Bùi Thị
Diệu
7
37
Đinh Hoà
Mực
8
3
Đinh Thị
Hằng
7
38
Hồ A
Mưới
8
4
Nguyễn Thị
Hoà
4
39
Cao Thị
Na
7
5
Phan Khánh
Hoà
6
40
Nguyễn Thị Thanh
Na
5
6
Trần Bá Khánh
Hoan
6
41
Đoàn Văn Hoài
Nam
6
7
Đặng Vũ Bảo
Hoàng
8
42
Nguyễn Thị
Nga
8
8
Hồ Văn
Hoàng
0
43
Ngô Hoàng Minh
Nghĩa
5
9
Vi Thị
Hồng
8
44
Nguyễn Thị Hồng
Nghĩa
7
10
Lê Thị Bích
Huệ
9
45
Phạm Văn
Nghĩa
8
11
Đặng Mạnh
Hùng
8
46
Nguyễn Thị
Ngọc
9
12
Nguyễn Giao Thuỳ
Hương
7
47
Phạm Ngọc
Thắng
7
13
Thái Thị
Hương
4
48
Hà Lê
Thu
8
14
Bùi Thị
Hương
8
49
Nguyễn Ngọc
Thuận
8
15
Hồ Văn
Huy
7
50
Nguyễn Thị
Thương
7
16
Nguyễn Đắc
Huy
6
51
Trần Thị Minh
Thương
7
17
Nguyễn Văn
Huy *
6
52
Lê Văn
Thưởng
9
18
Nguyễn Thị Thu
Huyền
9
53
Hoàng Diệu
Thúy *
7
19
Nguyễn Thị Thanh
Huyền
7
54
Nguyễn Đức
Tình
8
20
La Thị Mỹ
Huyền *
9
55
Nguyễn Thị
Tịnh
8
21
Vĩnh
Khoa
8
56
Ngô Tấn
Toàn
7
22
Đậu Quý
Khôi
6
57
Nguyễn Văn Bảo
Trân
8
23
Trịnh Văn
Kiên
8
58
Hồ Thị Thùy
Trang
8
24
Nguyễn Thị
Linh
7
59
Trịnh Thị Huyền
Trang *
7
25
Vi Thị
Linh
8
60
Huỳnh Văn
Trọng
8
26
Nguyễn Thị Bích
Loan
6
61
Lê Đình
Trung
8
27
Lê Ngọc
Lương
6
62
Phan Đình
Trường
8
28
Cao Xuân
Lương
8
63
Phạm Minh
Tuấn
6
29
Nguyễn Thị Diễm
Ly
7
64
Nguyễn Đình
Tùng
8
30
Nguyễn Thị Ngọc
Ly
7
65
Phạm Trường
Tùng
7
31
Lê Thị
8
66
Lê Văn
Việt
7
32
Nguyễn Thị Ngọc
Mai
4
67
Nguyễn Tâm
Việt
7
33
Đặng Văn
Mạnh
8
68
Đặng Thị Phương
Vy
8
34
Nguyễn Văn
Minh
8
69
Lê Tường
Vy
6
35
Bùi Thị Hồng
Minh
9
70
Lê Vy
Vy
7
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3A và B NH2013-2014

Thông báo
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch hoạt động tháng 6, 7/2018 của BM Ngoại
   Thông tin tuyển dụng Giảng viên cho Bộ môn Ngoại
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa hệ 4 năm khóa 2014-2018
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016