Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Ngày cập nhật: 11/04/2016 21:24:43

 

Stt
Họ và tên
 
Điểm số
Stt
Họ và tên
 
Điểm số
1
Đồng Xuân
Cường
8
36
Zơrâm
Mới
7
2
Bùi Thị
Diệu
7
37
Đinh Hoà
Mực
8
3
Đinh Thị
Hằng
7
38
Hồ A
Mưới
8
4
Nguyễn Thị
Hoà
4
39
Cao Thị
Na
7
5
Phan Khánh
Hoà
6
40
Nguyễn Thị Thanh
Na
5
6
Trần Bá Khánh
Hoan
6
41
Đoàn Văn Hoài
Nam
6
7
Đặng Vũ Bảo
Hoàng
8
42
Nguyễn Thị
Nga
8
8
Hồ Văn
Hoàng
0
43
Ngô Hoàng Minh
Nghĩa
5
9
Vi Thị
Hồng
8
44
Nguyễn Thị Hồng
Nghĩa
7
10
Lê Thị Bích
Huệ
9
45
Phạm Văn
Nghĩa
8
11
Đặng Mạnh
Hùng
8
46
Nguyễn Thị
Ngọc
9
12
Nguyễn Giao Thuỳ
Hương
7
47
Phạm Ngọc
Thắng
7
13
Thái Thị
Hương
4
48
Hà Lê
Thu
8
14
Bùi Thị
Hương
8
49
Nguyễn Ngọc
Thuận
8
15
Hồ Văn
Huy
7
50
Nguyễn Thị
Thương
7
16
Nguyễn Đắc
Huy
6
51
Trần Thị Minh
Thương
7
17
Nguyễn Văn
Huy *
6
52
Lê Văn
Thưởng
9
18
Nguyễn Thị Thu
Huyền
9
53
Hoàng Diệu
Thúy *
7
19
Nguyễn Thị Thanh
Huyền
7
54
Nguyễn Đức
Tình
8
20
La Thị Mỹ
Huyền *
9
55
Nguyễn Thị
Tịnh
8
21
Vĩnh
Khoa
8
56
Ngô Tấn
Toàn
7
22
Đậu Quý
Khôi
6
57
Nguyễn Văn Bảo
Trân
8
23
Trịnh Văn
Kiên
8
58
Hồ Thị Thùy
Trang
8
24
Nguyễn Thị
Linh
7
59
Trịnh Thị Huyền
Trang *
7
25
Vi Thị
Linh
8
60
Huỳnh Văn
Trọng
8
26
Nguyễn Thị Bích
Loan
6
61
Lê Đình
Trung
8
27
Lê Ngọc
Lương
6
62
Phan Đình
Trường
8
28
Cao Xuân
Lương
8
63
Phạm Minh
Tuấn
6
29
Nguyễn Thị Diễm
Ly
7
64
Nguyễn Đình
Tùng
8
30
Nguyễn Thị Ngọc
Ly
7
65
Phạm Trường
Tùng
7
31
Lê Thị
8
66
Lê Văn
Việt
7
32
Nguyễn Thị Ngọc
Mai
4
67
Nguyễn Tâm
Việt
7
33
Đặng Văn
Mạnh
8
68
Đặng Thị Phương
Vy
8
34
Nguyễn Văn
Minh
8
69
Lê Tường
Vy
6
35
Bùi Thị Hồng
Minh
9
70
Lê Vy
Vy
7
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019
LỚP Y4.4B. NĂM HỌC 2018 - 2019
BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG YHCT4, NH: 2018-2019
Điểm thi lâm sàng YHCT4B. HK I, 2018-2019
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018