Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Ngày cập nhật: 11/04/2016 21:23:16

 

Stt
Họ và tên
 
Điểm số
Stt
Họ và tên
 
Điểm số
1
Lê Đức
Anh B
8
35
Nguyễn Lê Hoài
Linh
8
2
Hồ Thị Thanh
Bình *
5
36
Nguyễn Mạnh
Linh A
8
3
Nguyễn Thị
Bốn
6
37
Nguyễn Mạnh
Linh B
6
4
Lê Chí
Cao
8
38
Nguyễn Thị Châu
Loan
9
5
Bùi Thị Quỳnh
Châu
9
39
Nguyễn Thành
Long
7
6
Dương Thị Anh
Đào
7
40
Trần Hoàng Phi
Long
7
7
Nguyễn
Đạt
8
41
Nguyễn Thành
Luân
7
8
Hồ Thị
Diện
8
42
Phan Thị Thùy
Luyến
9
9
Nguyễn Thị Diệu
Đoan
9
43
Nguyễn Thị Khánh
Ly *
8
10
Bạch Văn
Đức
9
44
Hồ Đức
Mạnh
5
11
Trần Thị Lệ
Dung
9
45
Võ Tiến
Minh *
7
12
Trần Thị Thuỳ
Dương
6
46
Hồ Văn
Mót
8
13
Nguyễn
Duy
8
47
Đặng Văn
Một
7
14
Hồ Thị Lệ
Hải
9
48
Trần Thị Trà
My *
8
15
Nguyễn Thị Diễm
Hằng
7
49
Ngô Thế
Nam
6
16
Đào Thị Bích
Hiền
6
50
Hoàng Thị Thảo
Ngàn
8
17
Hoàng Thị
Hiền
6
51
Trương Thị Quỳnh
Ngân
7
18
Nguyễn Văn
Hiệu
8
52
Lê Thanh
Ngọc
8
19
Nguyễn Văn
Hóa
7
53
Ngô Thị
Ngọc
8
20
Lê Hữu
Huân
8
54
Trần Đình
Ngọc
8
21
Nguyễn Thị Thanh
Hương *
9
55
Võ Thị
Ngọc
8
22
Hoàng Minh
Huy
8
56
Trần Ngọc
Nhân
6
23
Nguyễn Thái
Huy
7
57
Nguyễn Quang
Nhật
7
24
Đỗ Văn
Khả
9
58
Hoàng Thị Yến
Nhi
9
25
Lê Viết Nguyên
Khôi
9
59
Nguyễn Văn Thảo
Nhi
7
26
Lê Nguyễn Hàn
Lâm
8
60
Hoàng
Phong
9
27
Ngô Viết
Lâm
8
61
Phan Ngọc
Phước
7
28
Vũ Ngọc
Lâm
7
62
Nguyễn Hoàng
Phương
8
29
Nguyễn Thị Mỹ
Lành
7
63
Nguyễn Thị Thu
Phương
7
30
Lê Thị
Lanh *
9
64
Lê Nhật
Quang
7
31
Nguyễn Thị
9
65
Nguyễn Trần Bảo
Song
8
32
Nguyễn Thị Mỹ
Lệ
8
66
Võ Tấn
Tài
8
33
Nguyễn Thị
Liên *
8
67
Nguyễn Tấn
Tài *
7
34
Nguyễn Thành
Liêu
6
68
Trần Đình
Tân
8
 
 
 
 
69
Trần Chí
Thành
8
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019
LỚP Y4.4B. NĂM HỌC 2018 - 2019
BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG YHCT4, NH: 2018-2019
Điểm thi lâm sàng YHCT4B. HK I, 2018-2019
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018