Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Ngày cập nhật: 11/04/2016 21:23:16

 

Stt
Họ và tên
 
Điểm số
Stt
Họ và tên
 
Điểm số
1
Lê Đức
Anh B
8
35
Nguyễn Lê Hoài
Linh
8
2
Hồ Thị Thanh
Bình *
5
36
Nguyễn Mạnh
Linh A
8
3
Nguyễn Thị
Bốn
6
37
Nguyễn Mạnh
Linh B
6
4
Lê Chí
Cao
8
38
Nguyễn Thị Châu
Loan
9
5
Bùi Thị Quỳnh
Châu
9
39
Nguyễn Thành
Long
7
6
Dương Thị Anh
Đào
7
40
Trần Hoàng Phi
Long
7
7
Nguyễn
Đạt
8
41
Nguyễn Thành
Luân
7
8
Hồ Thị
Diện
8
42
Phan Thị Thùy
Luyến
9
9
Nguyễn Thị Diệu
Đoan
9
43
Nguyễn Thị Khánh
Ly *
8
10
Bạch Văn
Đức
9
44
Hồ Đức
Mạnh
5
11
Trần Thị Lệ
Dung
9
45
Võ Tiến
Minh *
7
12
Trần Thị Thuỳ
Dương
6
46
Hồ Văn
Mót
8
13
Nguyễn
Duy
8
47
Đặng Văn
Một
7
14
Hồ Thị Lệ
Hải
9
48
Trần Thị Trà
My *
8
15
Nguyễn Thị Diễm
Hằng
7
49
Ngô Thế
Nam
6
16
Đào Thị Bích
Hiền
6
50
Hoàng Thị Thảo
Ngàn
8
17
Hoàng Thị
Hiền
6
51
Trương Thị Quỳnh
Ngân
7
18
Nguyễn Văn
Hiệu
8
52
Lê Thanh
Ngọc
8
19
Nguyễn Văn
Hóa
7
53
Ngô Thị
Ngọc
8
20
Lê Hữu
Huân
8
54
Trần Đình
Ngọc
8
21
Nguyễn Thị Thanh
Hương *
9
55
Võ Thị
Ngọc
8
22
Hoàng Minh
Huy
8
56
Trần Ngọc
Nhân
6
23
Nguyễn Thái
Huy
7
57
Nguyễn Quang
Nhật
7
24
Đỗ Văn
Khả
9
58
Hoàng Thị Yến
Nhi
9
25
Lê Viết Nguyên
Khôi
9
59
Nguyễn Văn Thảo
Nhi
7
26
Lê Nguyễn Hàn
Lâm
8
60
Hoàng
Phong
9
27
Ngô Viết
Lâm
8
61
Phan Ngọc
Phước
7
28
Vũ Ngọc
Lâm
7
62
Nguyễn Hoàng
Phương
8
29
Nguyễn Thị Mỹ
Lành
7
63
Nguyễn Thị Thu
Phương
7
30
Lê Thị
Lanh *
9
64
Lê Nhật
Quang
7
31
Nguyễn Thị
9
65
Nguyễn Trần Bảo
Song
8
32
Nguyễn Thị Mỹ
Lệ
8
66
Võ Tấn
Tài
8
33
Nguyễn Thị
Liên *
8
67
Nguyễn Tấn
Tài *
7
34
Nguyễn Thành
Liêu
6
68
Trần Đình
Tân
8
 
 
 
 
69
Trần Chí
Thành
8
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3A và B NH2013-2014

Thông báo
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch hoạt động tháng 6, 7/2018 của BM Ngoại
   Thông tin tuyển dụng Giảng viên cho Bộ môn Ngoại
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa hệ 4 năm khóa 2014-2018
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016