Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Ngày cập nhật: 09/11/2015 14:34:08

 

Môn: Ngoại bệnh lý 3,4        Học kỳ: I     Năm học 2015-2016
Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ
1 Nguyễn Ngọc Anh 8   37 Đoàn Thị Mai 8  
2 Trần Nguyên Bảo 9   38 Nguyễn Thị Ngà 9  
3 Trần Văn Bình 9   39 Lê Thị Ngàn 9  
4 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 7   40 Phan Thị Huyền Nghi * 7  
5 Trương Nguyễn Bảo Châu 8   41 Nguyễn Hữu Nghĩa 7  
6 Trương Thị Kim Chi * 7   42 Nguyễn Kim Nghĩa 8  
7 Phan Việt Cường * 6   43 Trần Hữu Nghĩa 7  
8 Lê Hà Ngọc Diệp 9   44 Lê Thị Hồng Nguyên 7  
9 Ngô Kim Dung* 5   45 Nguyễn Trịnh Hoàng Nguyên 7  
10 Trần Văn Dũng 7   46 Nguyễn Thị Nhạn 7  
11 Trần Vương Đàn 8   47 Đậu Thị Nhâm 9  
12 Cù Thị Đào 7   48 Bùi Minh Nhật * 8  
13 Nguyễn Thị Đào 7   49 Nguyễn Trà Thảo Nhi * 6  
14 Nguyễn Bá Định 8   50 Nguyễn Thị Nhung 9  
15 Huỳnh Quốc Đông 5   51 Phạm Quang Phi 8  
16 Phan Thanh Hải A 9   52 Nguyễn Việt Phong 6  
17 Phan Thanh Hải B 8   53 Trần Vĩnh Phú 8  
18 Đặng Thị Thu Hằng 8   54 Lê Mai Minh Phúc 8  
19 Nguyễn Thị Thu Hiền 8   55 Lê Hữu Phước 7  
20 Mai Văn Hiếu * 7   56 Trần Thị Khánh Phượng 8  
21 Nguyễn Thanh Hiếu 8   57 Lê Vũ Bảo Quyên 7  
22 Nguyễn Trung Hiếu 8   58 Đặng Thị Quỳnh 9  
23 Phạm Trung Hiếu 7   59 Trần Vương Sơn 8  
24 Lê Thị Mai Hồng 8   60 Phan Tài 7  
25 Nguyễn Lê Thuý Hồng 7   61 Nguyễn Đức Tâm * 8  
26 Nguyễn Thị Bích Hồng 7   62 Trần Cao Hoài Tâm 8  
27 Trần Xuân Hồng 7   63 Đặng Văn Tân 8  
28 Vũ Thị Hồng 8   64 Đỗ Duy Thanh 8  
29 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9   65 Nguyễn Hoàng Thành 7  
30 Đỗ Đức Hưng 8   66 Nguyễn Xuân Thành 9  
31 Nguyễn Lưu Hoàng Hưng 7   67 Dương Phúc Thái 8  
32 Trương Đăng Kha 7   68 Nguyễn Thị Thu Thảo 7  
33 Hà Thị Tuyết Lan 7   69 Lê Hữu Thắng 8  
34 Nguyễn Văn Linh 7   70 Ngô Quốc Thắng 8  
35 Trần Thị Mỹ Long 8   71 Diệp Thị Bích Trâm 8  
36 Trần Lê Nhật Ly 8   72 Nguyễn Trần Ngọc Trinh 8  
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3A và B NH2013-2014
Điểm thi LS Ngoại lớp Y4A và B NH2013-2014

Thông báo
   Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
   Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016