Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Ngày cập nhật: 09/11/2015 14:27:57

 

Môn: Ngoại bệnh lý 3,4        Học kỳ: I     Năm học 2015-2016
Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ
1 Cao Ngọc Anh * 9   37 Lê Đức Tâm 7  
2 Lê Đức Anh A 9   38 Nguyễn Thị Tâm 9  
3 Dương Nguyễn Ngọc Danh 8   39 Nguyễn Văn Tâm 7  
4 Lê Thị Huyền 7   40 Nguyễn Thị Thanh Tân * 7  
5 Lê An Khánh 8   41 Dương Phạm Văn Thanh 7  
6 Lê Anh Khánh 8   42 Đinh Thị Tuyết Thanh 7  
7 Lại Thế Anh Khoa 7   43 Nguyễn Tiến Thành 8  
8 Nguyễn Thị Y Khoa 8   44 Nguyễn Trung Thành 7  
9 Phan Anh Khoa 7   45 Đặng Thị Thu Thảo 9  
10 Trần Quốc Khôi 7   46 Nguyễn Văn Thảo 7  
11 Nguyễn Trần Thành     47 Phạm Phương Thảo 8  
12 Bùi Khánh Linh 7   48 Trịnh Công Thảo 8  
13 Châu Thị Ngọc Linh 7   49 Trần Thị Hoàng Thảo* 7  
14 Nguyễn Thị Cẩm Linh 7   50 Trương Ngọc Thắng 6  
15 Phan Duy Lộc 8   51 Nguyễn Xuân Thuận 9  
16 Phan Kim Châu Mẫn 7   52 Phan Thị Minh Thư 8  
17 Trần Công Minh 8   53 Nguyễn Văn Thương 6  
18 Lê Thị Ngân 8   54 Nguyễn Thành Tín* 6  
19 Ngô Phước Nghĩa 7   55 Phạm Khải Tín 9  
20 Trương Duy Nghĩa 8   56 Bùi Đức Toàn 8  
21 Phan Thị Thanh Nhàn 9   57 Ngô Khắc Toàn 9  
22 Đặng Trường Nhanh * 7   58 Trần Đăng Toàn 7  
23 Hà Khánh Nhân 7   59 Nguyễn Thị Trang 6  
24 Nguyễn Danh Nhân 8   60 Nguyễn Hoàng Diệu Trâm 8  
25 Hoàng Thị Tố Nhi 8   61 Trương Ngọc Trung 6  
26 Hoàng Nữ Ngọc Nhung 8   62 Nguyễn Bá Trường 7  
27 Đặng Thị Oanh 8   63 Lê Văn Tuân 7  
28 Nguyễn Phan Trâm Oanh 8   64 Mai Thanh Tuấn * 9  
29 Hoàng Thái Phiên 8   65 Trần Như Tùng * 9  
30 Võ Văn Phong * 7   66 Nguyễn Thị Tuyết 7  
31 Nguyễn Trường Phú * 8   67 Hoàng Văn Tựu 7  
32 Võ Văn Phú 6   68 Nguyễn Gia Hồng Vân 6  
33 Hồ Thị Kim Phụng 7   69 Trần Thanh 8  
34 Hồ Thị ánh Phương     70 Nguyễn Hồng Vương 8  
35 Hồ Thị Thảo Phương 7   71 Lê Danh Xuân 7  
36 Nguyễn Thị Sinh 8   72 Lê An Xuyên 8  
Tổng số : 73   Phạm Tuấn Hải 6  
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3A và B NH2013-2014
Điểm thi LS Ngoại lớp Y4A và B NH2013-2014

Thông báo
   Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
   Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016