Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Ngày cập nhật: 26/12/2014 14:49:36

Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ
C1 Đinh Thiên An * 8 Tám C55 Trương Như Quỳnh 8 Tám
C2 Hồ Thị Vân Anh 8 Tám C56 Võ Tấn Quý 8 Tám
C3 Mai Thị Thuỳ Anh 7 Bảy C57 Dương Tuấn Sơn 8 Tám
C4 Nguyễn Bá Hoàng Anh 8 Tám C58 Nguyễn Ngọc Sơn 8 Tám
C5 Nguyễn Ngọc Bách 8 Tám C59 Lương Công Sum 8 Tám
C6 Lâm Quang Bền * 7 Bảy C60 Phạm Thạch Thảo 8 Tám
C7 Huỳnh Thị Châu Bửu 8 Tám C61 Phạm Đình Thế 9 Chín
C8 Trần Văn Cần 9 Chín C62 Hoàng Phước Nhất Thi 8 Tám
C9 Đặng Thị Minh Châu 9 Chín C63 Phạm Văn Thịnh 8 Tám
C10 Phạm Xuân Chung 8 Tám C64 Trần Thị Đoan Thục 9 Chín
C11 Nguyễn Thị Diễm 6 Sáu C65 Lê Hiếu Anh Thư 9 Chín
C12 Nguyễn Thị ái Diễm 8 Tám C66 Trần Nhật Tiến 8 Tám
C13 Trương Thị Duyên 5 Năm C67 Đoàn Văn Bảo Toàn 9 Chín
C14 Trần Thị Dung * 7 Bảy C68 Hoàng Thanh Trang 8 Tám
C15 Lê Minh Dũng 9 Chín C69 Võ Thị Mỹ Trang * 7 Bảy
C16 Lương Hữu Dũng 8 Tám C70 Võ Thị Minh Trí 6 Sáu
C17 Trần Quang Dũng 6 Sáu C71 Tô Anh Tuấn 8 Tám
C18 Đặng Phước Đạt 8 Tám C72 Nguyễn Đình Văn 9 Chín
C19 Nguyễn Tiến Đạt * 7 Bảy C73 Ngô Thị Vân 8 Tám
C20 Huỳnh Thị Ngọc Giang 9 Chín C74 Nguyễn Duy Viên 6 Sáu
C21 Nguyễn Thị Hồng Hà * 7 Bảy C75 Nguyễn Quang Vinh 5 Năm
C22 Hoàng Nhật Hậu 7 Bảy C76 Lê Thị Hải Yến 8 Tám
C23 Hoàng Thái Hậu * 6 Sáu C77 Đinh Văn Biết 4 Bốn
C24 Trịnh Tế Hi 8 Tám C78 Mai Thị Kim Chung 7 Bảy
C25 Đặng Ngọc Hiên 6 Sáu C79 Nguyễn Ngọc Chung 7 Bảy
C26 Đoàn Hoàng 8 Tám C80 NguyễnTrường  Công 7 Bảy
C27 Nguyễn Duy Huân 8 Tám C81 Đinh Cao Cường 8 Tám
C28 Nguyễn Sỹ Hữu 8 Tám C82 Mai Thế Cường 5 Năm
C29 Trần Thị Bích Khuê 8 Tám C83 Alăng Đạt 5 Năm
C30 Hoàng Sinh Lâm 5 Năm C84 Hoàng Quốc Đạt 5 Năm
C31 Mai Thị Hoàng Liên 8 Tám C85 Hà Văn Đức 5 Năm
C32 Lưu Thị Nhật Linh 9 Chín C86 Trần Hải 7 Bảy
C33 Phan Thị Loan 7 Bảy C87 Bùi Thị  Hải 6 Sáu
C34 Trần Thanh Loan 9 Chín C88 Bùi Thị Hằng 7 Bảy
C35 Trần Đức Long 7 Bảy C89 Nguyễn Thị Thuý Hằng 8 Tám
C36 Lê Thanh Minh 7 Bảy C90 Trương Thị  Hằng 7 Bảy
C37 Nguyễn Hoàng Nam 8 Tám C91 Lương Thị Hậu 5 Năm
C38 Trần Văn Nam 8 Tám C92 Lê Hoàng Thu Hiền 8 Tám
C39 Trịnh Minh Nam 7 Bảy C93 Lương Thị Hiền 7 Bảy
C40 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 8 Tám C94 Phạm Trung Hiếu 7 Bảy
C41 Lê Văn Ngọc 8 Tám C95 Bá Minh  Hoàng 7 Bảy
C42 Phan Thị Ánh Nguyệt 6 Sáu C96 Trần Việt Hoàng 5 Năm
C43 Võ Hoàng Nhân * 7 Bảy C97 Mang Hóc 5 Năm
C44 Nguyễn Đặng Huy Nhật 8 Tám C98 Hà Văn  Hùng 7 Bảy
C45 Trần Nguyễn Minh Nhật 8 Tám C99 Lê Thị  Hương 8 Tám
C46 Nguyễn Phúc Nhơn 6 Sáu C100 Hồ Thị Khai 7 Bảy
C47 Trần Nữ Quỳnh Nhung * 6 Sáu C101 Cao Thị Minh 8 Tám
C48 Phạm Thị Cẩm Như 7 Bảy C102 Đinh Thị Viện Minh 5 Năm
C49 Nguyễn Đình Oai 8 Tám C103 Diệp Thị Hà My 8 Tám
C50 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8 Tám C104 Bùi Hoàng Nam 7 Bảy
C51 Trà Thành Phú 8 Tám C105 Đinh Thị  5 Năm
C52 Trần Thanh Phúc 7 Bảy C106 Nguyễn Thanh Nga 4 Bốn
C53 Huỳnh Văn Quốc 7 Bảy C107 Phạm Hữu Nghĩa 7 Bảy
C54 Nguyễn Đoan Quỳnh 6 Sáu C108 Hồ Văn  Ngọc 8 Tám

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019
LỚP Y4.4B. NĂM HỌC 2018 - 2019
BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG YHCT4, NH: 2018-2019
Điểm thi lâm sàng YHCT4B. HK I, 2018-2019
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016

Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018