Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Ngày cập nhật: 26/12/2014 14:49:36

Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ Stt Họ và tên   Điểm số Điểm chữ
C1 Đinh Thiên An * 8 Tám C55 Trương Như Quỳnh 8 Tám
C2 Hồ Thị Vân Anh 8 Tám C56 Võ Tấn Quý 8 Tám
C3 Mai Thị Thuỳ Anh 7 Bảy C57 Dương Tuấn Sơn 8 Tám
C4 Nguyễn Bá Hoàng Anh 8 Tám C58 Nguyễn Ngọc Sơn 8 Tám
C5 Nguyễn Ngọc Bách 8 Tám C59 Lương Công Sum 8 Tám
C6 Lâm Quang Bền * 7 Bảy C60 Phạm Thạch Thảo 8 Tám
C7 Huỳnh Thị Châu Bửu 8 Tám C61 Phạm Đình Thế 9 Chín
C8 Trần Văn Cần 9 Chín C62 Hoàng Phước Nhất Thi 8 Tám
C9 Đặng Thị Minh Châu 9 Chín C63 Phạm Văn Thịnh 8 Tám
C10 Phạm Xuân Chung 8 Tám C64 Trần Thị Đoan Thục 9 Chín
C11 Nguyễn Thị Diễm 6 Sáu C65 Lê Hiếu Anh Thư 9 Chín
C12 Nguyễn Thị ái Diễm 8 Tám C66 Trần Nhật Tiến 8 Tám
C13 Trương Thị Duyên 5 Năm C67 Đoàn Văn Bảo Toàn 9 Chín
C14 Trần Thị Dung * 7 Bảy C68 Hoàng Thanh Trang 8 Tám
C15 Lê Minh Dũng 9 Chín C69 Võ Thị Mỹ Trang * 7 Bảy
C16 Lương Hữu Dũng 8 Tám C70 Võ Thị Minh Trí 6 Sáu
C17 Trần Quang Dũng 6 Sáu C71 Tô Anh Tuấn 8 Tám
C18 Đặng Phước Đạt 8 Tám C72 Nguyễn Đình Văn 9 Chín
C19 Nguyễn Tiến Đạt * 7 Bảy C73 Ngô Thị Vân 8 Tám
C20 Huỳnh Thị Ngọc Giang 9 Chín C74 Nguyễn Duy Viên 6 Sáu
C21 Nguyễn Thị Hồng Hà * 7 Bảy C75 Nguyễn Quang Vinh 5 Năm
C22 Hoàng Nhật Hậu 7 Bảy C76 Lê Thị Hải Yến 8 Tám
C23 Hoàng Thái Hậu * 6 Sáu C77 Đinh Văn Biết 4 Bốn
C24 Trịnh Tế Hi 8 Tám C78 Mai Thị Kim Chung 7 Bảy
C25 Đặng Ngọc Hiên 6 Sáu C79 Nguyễn Ngọc Chung 7 Bảy
C26 Đoàn Hoàng 8 Tám C80 NguyễnTrường  Công 7 Bảy
C27 Nguyễn Duy Huân 8 Tám C81 Đinh Cao Cường 8 Tám
C28 Nguyễn Sỹ Hữu 8 Tám C82 Mai Thế Cường 5 Năm
C29 Trần Thị Bích Khuê 8 Tám C83 Alăng Đạt 5 Năm
C30 Hoàng Sinh Lâm 5 Năm C84 Hoàng Quốc Đạt 5 Năm
C31 Mai Thị Hoàng Liên 8 Tám C85 Hà Văn Đức 5 Năm
C32 Lưu Thị Nhật Linh 9 Chín C86 Trần Hải 7 Bảy
C33 Phan Thị Loan 7 Bảy C87 Bùi Thị  Hải 6 Sáu
C34 Trần Thanh Loan 9 Chín C88 Bùi Thị Hằng 7 Bảy
C35 Trần Đức Long 7 Bảy C89 Nguyễn Thị Thuý Hằng 8 Tám
C36 Lê Thanh Minh 7 Bảy C90 Trương Thị  Hằng 7 Bảy
C37 Nguyễn Hoàng Nam 8 Tám C91 Lương Thị Hậu 5 Năm
C38 Trần Văn Nam 8 Tám C92 Lê Hoàng Thu Hiền 8 Tám
C39 Trịnh Minh Nam 7 Bảy C93 Lương Thị Hiền 7 Bảy
C40 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 8 Tám C94 Phạm Trung Hiếu 7 Bảy
C41 Lê Văn Ngọc 8 Tám C95 Bá Minh  Hoàng 7 Bảy
C42 Phan Thị Ánh Nguyệt 6 Sáu C96 Trần Việt Hoàng 5 Năm
C43 Võ Hoàng Nhân * 7 Bảy C97 Mang Hóc 5 Năm
C44 Nguyễn Đặng Huy Nhật 8 Tám C98 Hà Văn  Hùng 7 Bảy
C45 Trần Nguyễn Minh Nhật 8 Tám C99 Lê Thị  Hương 8 Tám
C46 Nguyễn Phúc Nhơn 6 Sáu C100 Hồ Thị Khai 7 Bảy
C47 Trần Nữ Quỳnh Nhung * 6 Sáu C101 Cao Thị Minh 8 Tám
C48 Phạm Thị Cẩm Như 7 Bảy C102 Đinh Thị Viện Minh 5 Năm
C49 Nguyễn Đình Oai 8 Tám C103 Diệp Thị Hà My 8 Tám
C50 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8 Tám C104 Bùi Hoàng Nam 7 Bảy
C51 Trà Thành Phú 8 Tám C105 Đinh Thị  5 Năm
C52 Trần Thanh Phúc 7 Bảy C106 Nguyễn Thanh Nga 4 Bốn
C53 Huỳnh Văn Quốc 7 Bảy C107 Phạm Hữu Nghĩa 7 Bảy
C54 Nguyễn Đoan Quỳnh 6 Sáu C108 Hồ Văn  Ngọc 8 Tám

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4/4B, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3A và B NH2013-2014

Thông báo
   THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3GH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch hoạt động tháng 6, 7/2018 của BM Ngoại
   Thông tin tuyển dụng Giảng viên cho Bộ môn Ngoại
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa hệ 4 năm khóa 2014-2018
   Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 11 ĐẾN 15/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 04 ĐẾN 08/6/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 28/05 ĐẾN 01/06/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 14/05 ĐẾN 18/05/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 7 ĐẾN 11/05/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG TỪ 2 - 6/4/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG, TUẦN TỪ 26-30/3/2018
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016