Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm LS Ngoại lớp RHM3 NH2013-2014
Ngày cập nhật: 12/06/2014 09:51:09

 

Stt Họ và Tên Điểm số Điểm chữ Stt Họ và Tên Điểm số Điểm chữ
1 Hà Lê Thiện Ái 8 Tám 33 Đoàn Nhật Long 5 Năm
2 Trần Thúy Chi 7 Bảy 34 Dương Trần Thanh Long 8 Tám
3 Nguyễn Đắc Bảo Chính 6 Sáu 35 Nguyễn Nhật Minh 7 Bảy
4 Hoàng Tất Đạt 6 Sáu 36 Phan Nguyên Khánh My 7 Bảy
5 Phan Văn Đạt 7 Bảy 37 Hoàng Thị Thảo Ngân 7 Bảy
6 Đinh Nhật Dinh 6 Sáu 38 Nguyễn Thị Mai Ngọc 8 Tám
7 Trương Văn Đông 7 Bảy 39 Lê Chí Nguyên 7 Bảy
8 Nguyễn Thanh Dũng 8 Tám 40 Nguyễn Thị Thu Nhung 8 Tám
9 Võ Tá Dũng 7 Bảy 41 Lê Văn Phong 8 Tám
10 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 7 Bảy 42 Nguyễn Hữu Phước 7 Bảy
11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 9 Chín 43 Nguyễn Thị Thu Phương 7 Bảy
12 Nguyễn Thị Thu 8 Tám 44 Huỳnh Trần Thảo Quyên 8 Tám
13 Bùi Mỹ Hạnh 9 Chín 45 Dương Thị Xuân Quỳnh 7 Bảy
14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8 Tám 46 Nguyễn Văn Tài 9 Chín
15 Nguyễn Thị Thu Hạnh 7 Bảy 47 Lê Nhâm Thân 6 Sáu
16 Đỗ Thị Thanh Hảo 7 Bảy 48 Nguyễn Thị Hương Thảo 9 Chín
17 Nguyễn Thị Thu  Hiền 7 Bảy 49 Phạm Kim Thoa 8 Tám
18 Phạm Thị Diệu Hiền 6 Sáu 50 Trần Thị Hoài Thu 7 Bảy
19 Trần Trung Hiếu 7 Bảy 51 Nông Văn Thụ 6 Sáu
20 Trần Trung Hiếu 6 Sáu 52 Lê Thị Thúy 7 Bảy
21 Kiều Thị Hồng Hoa 8 Tám 53 Đinh Thị Mai Thủy 9 Chín
22 Lê Thị Kim Hoàn 9 Chín 54 Võ Đình Tiên 8 Tám
23 Lê Thị Phương Hồng 8 Tám 55 Trần Minh Tiến 7 Bảy
24 Nguyễn Thanh Huệ 8 Tám 56 Lê Thị Thùy Trang 9 Chín
25 Trần Hồ Quốc Hưng 8 Tám 57 Nguyễn Lê Ngọc Trang 8 Tám
26 Nguyễn Hồ Lan Hương 8 Tám 58 Nguyễn Thu Trang 8 Tám
27 Nguyễn Thị Hường 7 Bảy 59 Nguyễn Thị Hải Trinh 8 Tám
28 Nguyễn Thị Huyền 6 Sáu 60 Hà Anh Nguyệt 7 Bảy
29 Trần Lai 6 Sáu 61 Đỗ Văn Tuấn 7 Bảy
30 Phan Thị Qúy Liên 8 Tám 62 Lê Hoàng Việt 8 Tám
31 Đỗ Hồ Thùy Linh 7 Bảy 63 Trần Vinh 7 Bảy
32 Triệu Thị Chí Linh 8 Tám          
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6H Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
BẢNG ĐiỂM LÂM SÀNG LỚP Y6G, Học phần: Ngoại bệnh lý 3,4, Năm học 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6D NH 2015-2016
Điểm LS Ngoại BL 3-4 lớp Y6C NH 2015-2016
Điểm LS lớp Y6C NH2014-2015
Điểm LS lớp Y5A NH2014-2015
Điểm LS Ngoại BL lớp Y4C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3C và D NH2013-2014
Điểm LS Ngoại CS lớp Y3A và B NH2013-2014
Điểm thi LS Ngoại lớp Y4A và B NH2013-2014

Thông báo
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
   THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 23/10 ĐẾN 27/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 16/10 ĐẾN 20/10/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 9/10 ĐẾN 13/10/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016