Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
 
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Kỹ thuật y khoa mới
 
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin mới » Thông báo

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CBCT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Ngày cập nhật: 16/12/2016, 16:47:25 GMT+7

 

Stt
Môn thi
Giờ thi
Ngày thi
Lớp
CBCT
1
Ngoại CS
9h00
05/01/2017 (Thứ năm)
YHDP3-N1
Phan Đình Tuấn Dũng
YHDP3-N1
Võ Minh Nhật
YHDP3-N2
Trần Văn Khôi
YHDP3-N2
Trần Nhật Tiến
YHDP3-N3
Nguyễn Đoàn Văn Phú
YHDP3-N3
Đặng Như Thành
YHDP3-N4
Lê Đình Đạm
YHDP3-N4
Hoàng Đình Anh Hào
2
Ngoại BL 3&4
15h00
09/01/2017
(Thứ hai)
Y5GHIKMN-N1
Lê Đình Khánh
Y5GHIKMN-N1
Võ Minh Nhật
Y5GHIKMN-N2
Phạm Anh Vũ
Y5GHIKMN-N2
Trần Nhật Tiến
Y5GHIKMN-N3
Lê Nghi Thành Nhân
Y5GHIKMN-N3
Đăng Như Thành
Y5GHIKMN-N4
Hà Quang Dũng
Y5GHIKMN-N4
Hoàng Đình Anh Hào
Y5GHIKMN-N5
Lê Quang Thứu
Y5GHIKMN-N5
Trần Văn Khôi
Y5GHIKMN-N6
Lư Thới
Y5GHIKMN-N6
Phạm Minh Đức
Y5GHIKMN-N7
Phạm Miên
Y5GHIKMN-N7
Nguyễn Đoàn Văn Phú
Y5GHIKMN-N8
Trần Thúc Khang
Y5GHIKMN-N8
Trần Đức Duy Trí
Y5GHIKMN-N9
Lê Hồng Phúc
Y5GHIKMN-N9
 
Y5GHIKMN-N10
Nguyễn Thanh Minh
Y5GHIKMN-N10
 
Y5GHIKMN-N11
Phan Đình Tuấn Dũng
Y5GHIKMN-N11
 
Y5GHIKMN-N12
Lê Đình Đạm
Y5GHIKMN-N12
 
3
Bệnh học Ngoại
13h30
11/01/2017 (Thứ tư)
RHM3-N1
Trần Văn Khôi
RHM3-N1
Võ Minh Nhật
RHM3-N2
Trần Đức Duy Trí
RHM3-N2
Trần Nhật Tiến
4
Ngoại Cơ Sở
15h00
11/01/2017 (Thứ tư)
Đ DPS43
Phạm Minh Đức
 
 
 
 
Đ DPS43
Võ Minh Nhật
5
Ngoại Cơ Sở
15h00
11/01/2017 (Thứ tư)
KTHA43
Nguyễn Đoàn Văn Phú
KTHA43
Trần Nhật Tiến
KTXN43
Lê Đình Đạm
KTXN43
Hoàng Đình Anh Hào
6
Ngoại CS&BH
15h00
11/01/2017 (Thứ tư)
YTCC43
Nguyễn Thanh Minh
YTCC43
Đăng Như Thành
7
Ngoại CS&BH
15h00
13/01/2017 (Thứ sáu)
ĐD3-N1
Đặng Như Thành
ĐD3-N1
Võ Minh Nhật
ĐD3-N2
Hoàng Đình Anh Hào
ĐD3-N2
Trần Nhật Tiến
8
Ngoại BL1
7h00
13/01/2017 (Thứ sáu)
Y4GHIKMN-N1
Lê Đình Khánh
Y4GHIKMN-N1
Võ Minh Nhật
Y4GHIKMN-N2
Phạm Anh Vũ
Y4GHIKMN-N2
Trần Nhật Tiến
Y4GHIKMN-N3
Lê Nghi Thành Nhân
Y4GHIKMN-N3
Đăng Như Thành
Y4GHIKMN-N4
Hà Quang Dũng
Y4GHIKMN-N4
Hoàng Đình Anh Hào
Y4GHIKMN-N5
Lê Quang Thứu
Y4GHIKMN-N5
Trần Văn Khôi
Y4GHIKMN-N6
Lư Thới
Y4GHIKMN-N6
Phạm Minh Đức
Y4GHIKMN-N7
Phạm Miên
Y4GHIKMN-N7
Nguyễn Đoàn Văn Phú
Y4GHIKMN-N8
Trần Thúc Khang
Y4GHIKMN-N8
Trần Đức Duy Trí
Y4GHIKMN-N9
Lê Hồng Phúc
Y4GHIKMN-N9
 
Y4GHIKMN-N10
Nguyễn Thanh Minh
Y4GHIKMN-N10
 
Y4GHIKMN-N11
Phan Đình Tuấn Dũng
Y4GHIKMN-N11
 
Y4GHIKMN-N12
Lê Đình Đạm
Y4GHIKMN-N12
 
9
Ngoại CS
15h00
16/01/2017 (Thứ hai)
VLTL43
Phạm Minh Đức
VLTL43
 Võ Minh Nhật
10
Ngoại CS
9h00
17/01/2017 (Thứ ba)
HALT1
Trần Nhật Tiến
11
Ngoại BH, CT
9h00
20/01/2017 (Thứ sáu)
YHCT43-N1
Phan Đình Tuấn Dũng
YHCT43-N1
Đăng Như Thành
 
BM Ngoại
Số lần xem: 1086
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang   

 Các tin khác

Lịch thi LS Ngoại BL lớp RHM3 , Y6AB và YHDP4/3 NH2016-17
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI, HỌC KỲ I NĂMM HỌC: 2016-2017
Lịch thông qua luận án, luận văn tốt nghiệp sau đại học năm 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN HỌC VIÊN BSCK2 NGOẠI KHOA NĂM 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NGOẠI KHOA KHÓA 2016-2019
KẾ HOẠCH THÔNG QUA LUẬN ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC 2016 CẤP BỘ MÔN
Thi tuyển Bác sĩ nội trú khóa 2016-2019
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2015-2016
DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3EFGH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2015-2016


Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018