Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Đào tạo liên tục  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
Bài giảng Đại học
Bài giảng sau Đại học
Câu hỏi trắc nghiệm
 
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin tư liệu » Câu hỏi trắc nghiệm
Xin giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm mẫu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm về Ngoại khoa.
Ngày cập nhật: 17/09/2010 23:13:11

Bộ câu hỏi bao trùm nhiều nội dung học tập đại học và sau đại học. Tuy nhiên đây chỉ là những câu hỏi mẫu, không bào trùm toàn bộ nội dung một bài học, chỉ có tính chất tham khảo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm mẫu

Bộ môn Ngoại

Thông báo
   Lịch thi LS Ngoại lớp Y6A NH2014-2015
   Thi LS Ngoại lớp Y4/4B và lớp KTHA 4/3 NH2014-2015
   Qui định mới về thực tập LS của BS Nội trú Ngoại
   Cập nhật lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp của BSNT và CH Ngoại (từ ngày 4/11/2014)
   Lịch bảo vệ LA, LV cấp Trường các lớp SĐH Ngoại năm 2014
Lịch giảng dạy LT và LS
  Lịch giảng LT Ngoại từ 15 đến 19/12/2014
  Lịch dạy LT Ngoại từ 8 đến 12/12/2014
  Lịch giảng LT từ 1 đến 6/12/2014
  Lịch dạy LT Ngoại từ 24 đến 29/11/2014
  Lịch dạy LT Ngoại từ 17 đến 22/11/2014
Lịch trực Bệnh viện Trường
  Lịch khám PK Ngoại tháng 10/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 9/2014
  Lịch khám PK Ngoại BV Trường tháng 8/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 7/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 6/2014