Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Đào tạo liên tục  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
Bài giảng Đại học
Bài giảng sau Đại học
Câu hỏi trắc nghiệm
 
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin tư liệu » Câu hỏi trắc nghiệm
Xin giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm mẫu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm về Ngoại khoa.
Ngày cập nhật: 17/09/2010 23:13:11

Bộ câu hỏi bao trùm nhiều nội dung học tập đại học và sau đại học. Tuy nhiên đây chỉ là những câu hỏi mẫu, không bào trùm toàn bộ nội dung một bài học, chỉ có tính chất tham khảo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm mẫu

Bộ môn Ngoại

Thông báo
   Nội dung ôn tập thi tuyển Bác sĩ nội trú năm 2014, môn chuyên ngành Ngoại khoa
   Danh sách Giảng viên BM Ngoại được điều động coi thi lý thuyết các môn học khác, học kỳ 2 NH2013-2014
   Danh sách CB chấm thi Lý thuyết Ngoại HK2 NH2013-2014
   Lịch thi LS Ngoại lớp Y4CD, Y4.2A, KT2, RHM2 NH2013-2014
   Danh sách Giảng viên của BM Ngoại tham gia coi thi lý thuyết kết thúc HK2 NH2013-2014
Lịch giảng dạy LT và LS
  Lịch giảng LT Ngoại từ 9 đến 26/6/2014
  Lịch giảng LT Ngoại từ 19 đến 23/5/2014
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 16/5/2014
  Lịch giảng LT Ngoại từ 5 đến 9/5/2014
  Lịch giảng dạy từ 26/4 đến 2/5/2014 (có dạy bù ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5)
Lịch trực Bệnh viện Trường
  Lịch khám PK Ngoại BV Trường tháng 8/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 7/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 6/2014
  Lịch khám PK Ngoại BV Trường tháng 5/2014
  Lịch khám PK Ngoại BVtr tháng 4/2014