Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Sơ đồ trang

  Home
  Giới thiệu
      Lịch sử
      Chức năng nhiệm vụ
      Tổ chức của bộ môn
      Nhân sự
          Giảng viên cơ hữu
          Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
      Quan hệ quốc tế
  Tổ chức đoàn thể
      Chi bộ
      Công đoàn
      Đoàn thanh niên
  Thông tin mới
      Tin tức - Sự kiện
      Thông báo
      Kỹ thuật y khoa mới
  Lịch công tác của Bộ môn
      Lịch giảng dạy lý thuyết
      Lịch giảng dạy lâm sàng
  Đào tạo Đại học
      Quy chế - Quy định - Thông báo
      Chương trình đào tạo
      Điểm thi Lâm sàng
  Đào tạo sau Đại học
      Quy chế - Quy định - Thông báo
      Chương trình đào tạo
      Các chuyên đề của học viên
      Danh sách đề tài tốt nghiệp
  Bác sĩ Nội trú Ngoại
      Các bài đọc thêm
      Tự đánh giá
      Thông tin BSNT Ngoại
  Trường hợp lâm sàng
      Chấn thương - Chỉnh hình
      Thần kinh - Sọ não
      Tiết niệu - Nam khoa
      Tiêu hóa - Gan mật - Ngoại nhi
      Tim mạch - Lồng ngực
  Khoa học - Công nghệ
      Công trình, Bài báo NCKH
      Khoa học - Y học hàng ngày
      Kiến thức NCKH
  Thông tin tư liệu
      Bài giảng Đại học
      Bài giảng sau Đại học
      Câu hỏi trắc nghiệm
          Câu hỏi
          Đáp án
  Bên cạnh giảng đường
  Hộp thư nội bộ
  Liên hệ - Góp ý
  Tìm kiếm thông tin
  Liên kết website
  Thư viện hình ảnh
  Sơ đồ trang

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)