Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
 
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Kỹ thuật y khoa mới
 
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin mới » Thông báo

Thông tư Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quản lý ề tài cấp Bộ
Xem tiếp
Lịch thi tốt nghiệp CK1 Ngoại 19 và Nội trú Ngoại
Lịch thi LS và Tay nghề
Xem tiếp
Danh sách Giảng viên coi thi lý thuyết học kỳ 2, năm học 2009-2010
Bộ môn thông báo DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI LÝ THUYẾT HỌC KỲ II NH 2009-2010
Xem tiếp
Mời họp Bộ môn tháng 6/2010
Họp BM
Xem tiếp
Qui định về thông tin trong bộ môn
Thực hiện nội dung Quy định tạm thời về công tác tổ chức Bộ môn ngoại do Trưởng Bộ môn ký ngày 01 tháng 03 năm 2010, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nay Ban chủ nhiệm qui định các hình thức thông tin trao đổi chính thức trong nội bộ Bộ môn như sau:
Xem tiếp
Danh sách giảng viên viết Kế hoạch bài giảng và Kế hoạch học tập trong khuôn khổ DA GD ĐH2
THÔNG BÁO V/v biên soạn Kế hoạch bài giảng và Kế hoạch học tập của các nội dung kỹ năng lâm sàng thuộc dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và NCKH một số ngành trọng điểm của Đại học Huế”
Xem tiếp
Kế hoạch thi tốt nghiệp và ôn tập thi tuyển các lớp Sau Đại học năm 2010
Thực hiện Thông báo số 1121/TB-YD-SĐH ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế về việc điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp Bác sĩ CK cấp 1 khóa 2008-2010, Bác sĩ NT bệnh viện khóa 2007-2010, Bác sĩ CK cấp 2 khóa 2008-2010; thực hiện kế hoạch ôn tập thi tuyển sau đại học năm 2010 của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Bộ môn thông báo đến các Giảng viên trong Bộ môn kế hoạch tổ chức thi như sau:
Xem tiếp
Qui định thực tập đối với học viên sau đại học
Căn cứ vàcác qui định chung về quản lý đào tạo sau đại học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, Bộ môn Ngoại qui định các điểm sau đây liên quan đến quản lý, giảng dạy và học tập đối với học viên sau đại học.
Xem tiếp
««  «  26  27  [28]  


Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần từ 22.02 đến 26.02.2021