Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
Bài giảng Đại học
Bài giảng sau Đại học
Câu hỏi trắc nghiệm
 
Câu hỏi
Đáp án
 
 
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin tư liệu » Câu hỏi trắc nghiệm » Câu hỏi
Dị dạng hậu môn trực tràng (DDHMTT)
Ngày cập nhật: 16/09/2010 22:30:06

1.Từ xưa,” dị dạng hậu môn trực tràng” được biết dưới tên thông dụng nào sau đây:
A     Hậu môn không thủng.
B.    Hậu môn tịt.
C.     Không có hậu môn.
D.     Teo hậu môn.
E.      Teo trực tràng.
 
2. Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì Rhoads là người đầu tiên đã:
A.      Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
B.       Hạ bóng trực tràng bằng đường bụng-tầng sinh môn.
C.       Làm “hậu môn nhân tạo”.
D.      Hạ bóng trực tràng bằng đường “dọc giữa sau”
E.       Nêu lên vai trò quan trọng của cơ “mu-trực tràng”
 
3. Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì Paulus là người đầu tiên đã:
A     Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
B.     Hạ bóng trực tràng bằng đường bụng-tầng sinh môn.
C     Làm “hậu môn nhân tạo”.
D.    Hạ bóng trực tràng bằng đường “dọc giữa sau”
E.    Nêu lên vai trò quan trọng của cơ “mu-trực tràng”
 
4. Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì PẽNa là người đầu tiên đã:
A.    Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
B.    Hạ bóng trực tràng bằng đường bụng-tầng sinh môn.
C.    Làm “hậu môn nhân tạo”.
D.    Hạ bóng trực tràng bằng đường “dọc giữa sau”.
E.    Nêu lên vai trò quan trọng của cơ “mu-trực tràng”
 
5. Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì Littré là người đầu tiên đã:
A.    Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
B.    Hạ bóng trực tràng bằng đường bụng-tầng sinh môn.
C.     Làm “hậu môn nhân tạo”.
D.     Hạ bóng trực tràng bằng đường “dọc giữa sau”
E.      Nêu lên vai trò quan trọng của cơ “mu-trực tràng”
 
6. Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì Stéphens là người đầu tiên đã:
A.    Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
     B.    Hạ bóng trực tràng bằng đường bụng-tầng sinh môn.
C.    Làm “hậu môn nhân tạo”.
D.    Hạ bóng trực tràng bằng đường “dọc giữa sau”
E.     Nêu lên vai trò quan trọng của cơ “mu-trực tràng”.
 
7.Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì vào năm 1710 đã xuất hiện phương pháp điều trị nào sau đây:
A.      Hạ bóng trực tràng bằng đường “bụng-tầng sinh môn”.
B.       Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
C.       Làm hậu môn nhân tạo.
D.      Hạ bóng trực tràng bằng đường “cùng-bụng-tầng sinh môn”.
E.       Hạ bóng trực tràng bằng đường”dọc giữa sau”.
 
8.Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì vào năm 1948 đã xuất hiện phương pháp điều trị nào sau đây:
A.   Hạ bóng trực tràng bằng đường “bụng-tầng sinh môn”.
B.   Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
C.   Làm hậu môn nhân tạo.
D.   Hạ bóng trực tràng bằng đường “cùng-bụng-tầng sinh môn”.
E.   Hạ bóng trực tràng bằng đường”dọc giữa sau”.
 
9.Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì vào năm 1100 phẫu thuật nào sau đây còn được thịnh hành:
A.   Hạ bóng trực tràng bằng đường “bụng-tầng sinh môn”.
B.   Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
C.   Làm hậu môn nhân tạo.
D.   Hạ bóng trực tràng bằng đường “cùng-bụng-tầng sinh môn”.
E.   Hạ bóng trực tràng bằng đường”dọc giữa sau”.
 
10.Trong lịch sử điều trị bệnh DDHMTT thì vào năm 1970 đã xuất hiện phương pháp điều trị nào sau đây:
A.   Hạ bóng trực tràng bằng đường “bụng-tầng sinh môn”.
B.   Khoan thăm dò từ tầng sinh môn.
C.   Làm hậu môn nhân tạo.
D.   Hạ bóng trực tràng bằng đường “cùng-bụng-tầng sinh môn”.
E.   Hạ bóng trực tràng bằng đường”dọc giữa sau”.

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

U não
Bệnh lý phúc tinh mạc ở trẻ em
Chấn thương sọ não
Dị dạng bẩm sinh hệ tiết niệu
Hẹp phì đại môn vị bẩm sinh
Dị tật thiếu da che phủ vùng rốn
Phình đại tràng bẩm sinh (Bệnh Hirschprung)
Tắc ruột sơ sinh
Lồng ruột cấp
Ung thư gan

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần từ 05.7 đến 09.7.2021
  Lịch giảng LT tuần từ 28.6 đến 02.7.2021
  Lịch giảng LT tuần từ 21.6 đến 25.6.2021
  Lịch giảng LT tuần từ 14.6 đến 18.6.2021
  Lịch giảng LT tuần từ 07.6 đến 11.6.2021
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 22.02 đến 26.02.2021
  Lịch giảng LS tuần từ 13.7 đến 17.7.2020
  Lịch giảng LS tuần 29.6.2020
  TB THI LÂM SÀNG Y6 GHI
  Lịch học LS tuần 22.6.2020