Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Các chuyên đề của học viên
Danh sách đề tài tốt nghiệp
 
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo sau Đại học » Quy chế - Quy định - Thông báo
QUI ĐỊNH VỀ THỰC TẬP LÂM SÀNG CỦA BÁC SĨ NGOẠI TRÚ NGOẠI
Ngày cập nhật: 09/12/2014 10:23:45

Căn cứ mục tiêu đào tạo Bác sĩ Nội trú Ngoại của Trường Đại học Y Dược Huế,

Căn cứ chương trình học tập của Bác sĩ Nội trú Ngoại Trường Đại học Y Dược Huế,

Căn cứ số lượng các khoa lâm sàng và chuyên khoa Ngoại của BVTW Huế và BV Trường ĐHY Huế,
 
Bộ môn Ngoại qui định về việc đi thực tập lâm sàng của các BSNT Ngoại như sau:
 
1.      Về các Khoa lâm sàng Ngoại BSNT Ngoại có thể đi thực tập và số lượng BSNT đi LS tại một khoa trong cùng đợt
 
a.      Bệnh viện TƯ Huế:
-         Khoa Ngoại Tiêu hóa:                                              4 BSNT
-         Khoa Ngoại Tiết niệu:                                              4         
-         Trung tâm CTCH:                                                    4
-         Khoa Ngoại Nhi-CCB:                                              4
-         Khoa Ngoại TM, Trung tâm Tim mạch:                     3-4
-         Khoa Ngoại Thần kinh:                                            3-4
-         Trung tâm Ung bướu:                                              2-3
-         Khoa Ngoại Tổng hợp:                                            2-3
 
b.      Bệnh viện Trường ĐHYD Huế
-         Khoa Ngoại Tổng hợp:                                            5
-         Khoa Ngoại Chấn thương - Lồng ngực:                  5
-         Khoa Ung bướu:
 
2.      Về thời lượng đi lâm sàng
-         BSNT đi lâm sàng ngay sau khi có giấy gọi nhập học, bắt đầu ngày 15/12 năm thứ nhất đến 15/7 năm thứ ba. Nghỉ đi LS để làm luận văn từ 15/7 năm thứ ba đến 15/9 cùng năm. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 15/10 đến 15/11.
-         Thời lượng đi lâm sàng mỗi khoa: 6 tháng
-         Trường hợp đặc biệt, có thể chia đôi thời gian 6 tháng cho 2 khoa (được sự đồng ý của BCN Bộ môn)
 
3.      Về các chuyên khoa Ngoại các BSNT Ngoại bắt buộc phải học LS trong quá trình đi thực tập lâm sàng
 
a.      Các chuyên khoa bắt buộc đi ít nhất 6 tháng
-         Chuyên khoa Ngoại tiêu hóa: BSNT có thể chọn lựa một trong các khoa sau:
·        Ngoại tiêu hóa BVTW
·        Ngoại Nhi-CCB BVTW
·        Ngoại Tổng hợp BV trường và Ngoại Tổng hợp BVTW (Nếu đã chọn đi 2 khoa Ngoại tổng hợp này thì cần đi thêm ít nhất 3 tháng tại 2 Khoa Ngoại Tiêu hóa hoặc Ngoại Nhi-CCB BVTW Huế)
-         Chuyên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình: BSNT có thể chọn lựa một trong các khoa sau
·        Trung tâm CTCH BVTW Huế
·        Khoa Ngoại CT-LN BV Trường (cần đi thêm ít nhất 3 tháng tại TT CTCH BVTW Huế)
-         Chuyên khoa Ngoại tiết niệu: Có thể chọn lựa một trong các khoa sau
·        Khoa Ngoại Tiết niệu BVTW Huế
·        Khoa Ngoại Tổng hợp BVTW và Khoa Ngoại Tổng hợp BV Trường (cần đi thêm ít nhất 3 tháng tại Khoa Ngoại Tiết niệu BVTW Huế)
 
b.      Các chuyên khoa đi lâm sàng bắt buộc ít nhất 3 tháng
-         Chuyên khoa Ngoại tim mạch: Khoa Ngoại TM BVTW Huế
-         Chuyên khoa Ngoại thần kinh: Khoa Ngoại TK BVTW Huế

c.      Các chuyên khoa lựa chọn: Ung thư:Trung tâm Ung bướu BVTW Huế/Khoa Ung bướu BV Trường ĐHYD

Chuyên khoa
Ngoại tiêu hóa
(bắt buộc 6-9 tháng),
chọn 1 trong 4 khoa
Ngoại tiết niệu
(bắt buộc 6-9 tháng)
chọn 1 trong 3 khoa
Ngoại
chấn thương chỉnh hình
(bắt buộc 6-9 tháng)
chọn 1 trong 2 khoa
Ngoại
tim mạch
(bắt buộc
3 tháng)
Ngoại
thần kinh
(bắt buộc
3 tháng)
Ung bướu
(chọn lựa
3 tháng)
Thời gian đi LS (tháng)
6
6
6
6
6
6
3
3
3
Các Khoa LS
Ngoại Tiêu hóa BVTW
 
Ngoại Tiết niệu BVTW
 
Trung tâm CTCH BVTW
 
Ngoại TM BVTW
Ngoại TK BVTW
TT UB BVTW
Ngoại Nhi – CCB BVTW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngoại TH BVTr
 
Ngoại TH BVTr
 
Ngoại CT-LN BVTr
 
 
 
 
Ngoại TH BVTW
 
Ngoại TH BVTW
 
 
 
 
 
 

 d.      BSNT có thể đi khoa lâm sàng làm luận văn tốt nghiệp tối đa 12 tháng (trong đó có thể phân bố 6 tháng cuối của năm thứ ba về khoa chuyên khoa làm luận văn tốt nghiệp).

e.      Trước khi chuyển khoa đến khoa mới, cần làm bản tự nhận xét quá trình đi thực tập tại khoa có xác nhận của BCN khoa, nộp lại cho BM. Một tuần trước khi chuyển khoa, lớp BSNT họp dưới sự điều hành của lớp trưởng, chia đi lâm sàng. Các BSNT nghiêm túc thực hiện qui định này. BM sẽ không đề nghị cho thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp nếu BSNT không thực hiện đùng qui định này về chuyên khoa và thời lượng đi lâm sàng.
 
                                                                                                                                                                             TRƯỞNG BỘ MÔN
Tải file PDF đính kèm

 

Bộ môn Ngoại
Tải tập tin
  Các tin khác

Lịch đi LS của BSNT năm 1 khóa 2013-2016 từ 24/12/2013 đến 17/3/2014
Danh sách đi LS đợt từ 15/9/2013 đến 15/3/2014 của BSNT Ngoại
Chương trình thông qua tại Bộ môn đề cương nghiên cứu làm luận án, luận văn sau đại học tháng 4/2013 của BSCk2 khóa 2012-2014, BSNT khóa 2012-2015, CH khóa 2012-2014
Danh sách đi lâm sàng của BSNT Ngoại khóa 2012-2015, từ 27/12/2012 đến 15/6/2013
Danh sách đi lâm sàng các khoa của BSNT Ngoại năm 2 và 3, từ 24/9/2012 đến 15/3/2013
Danh sách phân khoa lâm sàng của BSNT Ngoại khóa 18, 19 (BSNT năm thứ 2, 3) đợt từ 19/3/2012 – 15/9/2012
Danh sách phân khoa lâm sàng của BSNT Ngoại khóa 2011 - 2014, đợt từ 15/2/2012 đến 15/9/2012
Lịch thông qua luận văn Cao học, BS Nội trú Ngoại tháng 10/2011
Khung chương trình đào tạo sau đại học NH 2011 - 2012 của Trường ĐHYD Huế
Qui định của Bộ môn Ngoại về qui trình đào tạo Nghiên cứu sinh và BS Chuyên khoa 2 Ngoại khoa tại Bộ môn

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)