Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Quy chế - Quy định - Thông báo
Danh sách giảng viên viết Kế hoạch bài giảng và kế hoạch học tập trong DA GD ĐH2
Ngày cập nhật: 04/06/2010 11:57:12

 

Huế, ngày 04 tháng 06 năm 2010
THÔNG BÁO
V/v biên soạn Kế hoạch bài giảng và Kế hoạch học tập của các nội dung
kỹ năng lâm sàng thuộc dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và NCKH một số ngành trọng điểm của Đại học Huế”
 
Bộ môn Ngoại được Nhà trường chọn là một trong bốn Bộ môn tham gia vào dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và NCKH một số ngành trọng điểm của Đại học Huế”, viết tắt là TRIG. Công tác chủ yếu của Bộ môn trong dự án này là biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy các kỹ năng lâm sàng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa. Việc biên soạn giáo trình được thực hiện theo các bước tuần tự như sau:
1.      Xây dựng khung chương trình và chương trình chi tiết.
2.      Biên soạn giáo trình (nội dung kỹ năng tài liệu học tập có định hướng bao gồm: 1 cuốn tài liệu nguồn, 1 cuốn tài liệu cho giảng viên và 1 cuốn tài liệu cho sinh viên)
3.      Xuất bản thành sách.
Bước 1 đã được hoàn thành với khung chương trình và chương trình chi tiết giảng dạy các kỹ năng lâm sàng ngoại khoa bao gồm 17 nội dung. Bước 2 tiếp theo được bắt đầu với việc biên soạn Kế hoạch bài giảng (của giảng viên) và Kế hoạch học tập (của sinh viên). Dựa trên sự phân bố các nội dung trong khung chương trình, Ban chủ nhiệm Bộ môn phân công các giảng viên biên soạn 2 nội dung trên (có danh sách kèm theo). Cách biên soạn dựa trên các Kế hoạch bài giảng và Kế hoạch học tập mẫu, sẽ gửi cho mỗi giảng viên được phân công theo email.
Sau khi hoàn thành, đề nghị các giảng viên gửi lại cho Bộ môn file điện tử qua địa chỉ email của Bộ môn, hạn chót ngày 10/06/2010.
Đề nghị các giảng viên được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.
                                                                                                                                   

 

              DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI THAM GIA BIÊN SOẠN           
 KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP trong dự án TRIG
 
STT
Tên bài giảng (kỹ năng lâm sàng)
Số tiết
Giảng viên biên soạn
1.       
Khám bụng ngoại khoa
5
TS Lê Mạnh Hà
2.       
Khám gan
4
TS Lê Mạnh Hà
3.       
Khám lách
4
ThS Phan Đình Tuấn Dũng
4.       
Khám thoát vị bẹn
5
TS Phạm Anh Vũ
5.       
Khám hậu môn, trực tràng
5
TS Phạm Anh Vũ
6.       
Khám thận
5
ThS Hà Quang Dũng
7.       
Khám cầu bàng quang
5
ThS Nguyễn Khoa Hùng
8.       
Khám cơ quan sinh dục ngoài
5
PGS.TS Lê Đình Khánh
9.       
Khám trực tràng, tiền liệt tuyến
5
PGS.TS Lê Đình Khánh
10.  
Khám các mốc giải phẫu chi trên và đo chiều dài chi trên
4
ThS Lê Hồng Phúc
11.  
Khám vận động chi trên
5
ThS Lê Nghi Thành Nhân
12.  
Khám các mốc giải phẫu chi dưới và đo chiều dài chi dưới
4
ThS Lê Hồng Phúc
13.  
Khám vận động chi dưới
5
ThS Lư Thới
14.  
Khám mạch máu ngoại vi
5
TS Lê Quang Thứu
15.  
Khám mảng sườn di động
4
ThS Trần Thúc Khang
16.  
Khám cột sống
5
ThS Phạm Văn Miên
17.  
Khám các dây thần kinh ngoại biên
5
ThS Nguyễn Thanh Minh
 
Tổng
80
 
 
                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN
                                                   (đã ký)
                                                     GS.TS BÙI ĐỨC PHÚ

 

admin
  Các tin khác

THI TỐT NGHIỆP PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ( Cập nhật)
THI TỐT NGHIỆP PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG
TB THI LÂM SÀNG Y4D 18.6.2020
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y3EF (160SV)
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI
THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6DEF NH 17-18
Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Khóa 2006-2012
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 (nhóm 2) trình bệnh án
Sinh viên lớp Y6B năm học 2010-2011 trình bệnh án Ngoại
Lịch hướng dẫn thực tập cộng đồng NH 2010 - 2011 tại Hải lăng, Quảng trị

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần từ 22.02 đến 26.02.2021