Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
Lịch giảng LS tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
Ngày cập nhật: 25/10/2021 07:37:51

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Lịch giảng LS tuần 13 (Từ 29.11 đến 03.12.2021)
Lịch giảng LS tuần 12 (Từ 22.11 đến 26.11.2021)
Lịch giảng LS tuần 11 (Từ 15.11 đến 19.11.2021)
Lịch giảng LS tuần 10 (Từ 08.11 đến 12.11.2021)
Lịch giảng LS tuần 09 (Từ 01.11 đến 05.11.2021)
Lịch giảng LS tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
Lịch giảng LS tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
Lịch giảng LS tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
Lịch giảng LS tuần từ 22.02 đến 26.02.2021
Lịch giảng LS tuần từ 13.7 đến 17.7.2020

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 13 (Từ 29.11 đến 03.12.2021)
  Lịch giảng LT tuần 12 (Từ 22.11 đến 26.11.2021)
  Lịch giảng LT tuần 11 (Từ 15.11 đến 19.11.2021)
  Lịch giảng LT tuần 10 (Từ 08.11 đến 12.11.2021)
  Lịch giảng LT tuần 09 (Từ 01.11 đến 05.11.2021)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần 13 (Từ 29.11 đến 03.12.2021)
  Lịch giảng LS tuần 12 (Từ 22.11 đến 26.11.2021)
  Lịch giảng LS tuần 11 (Từ 15.11 đến 19.11.2021)
  Lịch giảng LS tuần 10 (Từ 08.11 đến 12.11.2021)
  Lịch giảng LS tuần 09 (Từ 01.11 đến 05.11.2021)