Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
 
Lịch giảng dạy lý thuyết
Lịch giảng dạy lâm sàng
 
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Lịch công tác của Bộ môn » Lịch giảng dạy lâm sàng
TB THI LÂM SÀNG Y6 GHI
Ngày cập nhật: 22/06/2020 13:14:37

 

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GHI (207SV)  
HỌC KỲ II                 NĂM HỌC: 2019-2020

 

Sáng thứ tư (24/06/2020):      SV Y6H – 71SV, Y6G – 32SV: bốc bệnh án

                                               BVTW: 60SV, BV Trường: 43SV

Sáng thứ năm (25/06/2020): SV Y6I – 72SV, Y6G – 32SV: bốc bệnh án,

                                               BVTW: 60SV, BV Trường: 44SV

                                               Hỏi thi LS Y6HG

Sáng thứ sáu (26/06/2020):   Hỏi thi lâm sàng Y6IG

* Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ năm 11/06/2020):

1. ThS Dũng B     +          TS Phú                       (VP Bộ môn)

2. PGS Thứu        +          ThS Mỹ                      (VP Bộ môn)

3. ThS Phúc         +          ThS Thành                (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

4. ThS Nhật         +          ThS Lưu                    (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

5. PGS Vũ                        +          TS Dũng H                 (Khoa Ngoại TH – BV Trường)

6. PGS Khánh      +          ThS Khôi                    (HT Khoa Ngoại TN)

7. TS Dũng           +          TS Bảo                       (Khoa Ngoại TN – BVTW)

8. ThS Minh A     +          ThS Đạm                    (TT Gamma – BV Trường)

* Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ sáu 12/06/2020):

1. ThS Dũng B     +          TS Phú                       (VP Bộ môn)

2. PGS Thứu        +          ThS Mỹ                      (VP Bộ môn)

3. ThS Phúc         +          ThS Thành                (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

4. ThS Nhật         +          ThS Lưu                    (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)

5. PGS Vũ             +          TS Dũng H                 (Khoa Ngoại TH – BV Trường)

6. PGS Khánh      +          ThS Khôi                    (HT Khoa Ngoại TN)

7. TS Dũng           +          TS Bảo                       (Khoa Ngoại TN – BVTW)

8. ThS Minh A     +          ThS Đạm                    (TT Gamma – BV Trường)

 

* Lấy bệnh án:

+ BV TW Huế:

Ngoại Tiêu hóa:  10 (ThS Thành)              Ngoại Nhi - CCB:  10  (BS Linh)

Ngoại CTCH:  20 (TS Bảo)                                  Ngoại TM-LN: 5 (BS Hưng)

Ngoại Tiết niệu:  20  (BS Mỹ)                              Ngoại TK : 5 (BS Hưng)

·         Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ tư - BVTW (24/06/2020) : BS Linh, BS Hưng

·         Cho sinh viên bốc bệnh án sáng thứ năm - BVTW (25/06/2020) : BS Linh, BS Hưng

 

 

+ BV Trường:

Ngoại Tiêu Hóa: 15 (BS Khôi)

Ngoại Tiết Niệu – Thần kinh: 15 (BS Lạc – BS Nhật)

Ngoại CTCH- Lồng ngực: 15 (TS Dũng H)

·         Cho sinh viên bc bnh án sáng thứ tư – BV Trường (24/06/2020) : BS Nhật, BS Lạc

·         Cho sinh viên bốc bệnh án sáng thứ năm – BV Trường (25/06/2020) : BS Nhật, BS Lạc

     * Phụ trách thu bài thi và phân bàn hỏi thi:

Ø  Sáng thứ thứ tư và thứ năm (24/06/2020): BS Linh, BS Hưng (BVTW)

Ø  Sáng thứ tư và thứ năm (25/06/2020) : BS Nhật, Bs Lạc (BV Trường)

Đề nghị các bác sỹ đưa bệnh án thi đến VP BM trước 7h30 (có thể gửi mail)

Lưu ý:       - CBCT phải cho sinh viên bốc thăm vào lúc 7g30, nếu cho bốc thăm sau thời gian đó CBCT phải giải trình với Ban Chủ Nhiệm.

- CB coi thi thu bài lúc 11g00.

- SV phải tự lên nộp bài và ký nhận nộp bài vào danh sách thi tại VP Bộ môn.

- CBCT nhắc các SV thi LS các Khoa CTCH, LNTM, TN chụp lại các xét nghiệm hình ảnh liên quan đến bệnh án thi để phục vụ cho công tác hỏi thi của CBGD.

- Danh sách thi các nhóm SV tại các khoa được niêm yết tại VP Bộ môn.

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GHI (215SV) 
HỌC KỲ II                   NĂM HỌC: 2019-2020

HỌC PHẦN NGOẠI BỆNH LÝ 4

 

Hình thức thi :         Trình chiếu ppt

Thời gian :                30 phút

Địa điểm :                 Hội trường Trung tâm đào tạo (Tầng 1)

CBCT :          1. TS Trần Hữu Dũng

2. BS Nguyễn Vĩnh Lạc

3. BS Nguyễn Duy Linh

4. BS Nguyễn Đăng Vĩnh Hưng

 

Khối lớp Y6KMN được chia thành 2 nhóm :

+ Nhóm 1 (Y6G + 1/2Y6H1) : bắt đầu thi vào lúc 14g00 ngày 23/6/2020 (thứ ba)

+ Nhóm 2 (1/2Y6H2 + Y6I) : bắt đầu thi vào lúc 14g300 ngày 23/6/2020 (thứ ba)

 

 

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Lịch giảng LS tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
Lịch giảng LS tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
Lịch giảng LS tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
Lịch giảng LS tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
Lịch giảng LS tuần từ 22.02 đến 26.02.2021
Lịch giảng LS tuần từ 13.7 đến 17.7.2020
Lịch giảng LS tuần 29.6.2020
Lịch học LS tuần 22.6.2020
Lịch giảng LS tuần 15.6.2020-19.6.2020
Lịch giảng LS tuần từ 08.6 đến 12.6.2020

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LT tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần 08 (từ 25.10 đến 29.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 07 (từ 18.10 đến 22.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 06 (từ 11.10 đến 15.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần 05 (từ 04.10 đến 08.10.2021)
  Lịch giảng LS tuần từ 22.02 đến 26.02.2021