Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Các chuyên đề của học viên
Danh sách đề tài tốt nghiệp
 
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo sau Đại học » Chương trình đào tạo
Danh sách GV giảng dạy SĐH năm học 2010-1011
Ngày cập nhật: 10/12/2010 19:41:00

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC NĂM 2010-2011 

 Số TT
Họ và tên
Học hàm, học vị
1
Bùi Đức Phú
GS.TS, GVC
2
Nguyễn Văn Lượng
TS, GVC
3
Lê Mạnh Hà
TS, GVC
4
Hà Quang Dũng
ThS, GVC
5
Lê Đình Khánh
PGS.TS,GVC
6
Bùi Huy Thái
ThS, GVC
7
Phạm Văn Miên
ThS, GV
8
Lư Thới
ThS, GVC
9
Lê Quang Thứu
TS, GVC
10
Nguyễn Khoa Hùng
ThS, GVC
11
Lê Nghi Thành Nhân
TS, GVC
12 Trần Thúc Khang ThS, GV
13 Phạm Anh Vũ TS, GV
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGOÀI BỘ MÔN NGOẠI
THAM GIA GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC 2010-2011 CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA
 
Số TT
Họ và tên Học hàm, học vị Ghi chú
1
Hoàng Văn Tùng
PGS.TS, GVC
Dạy LT, LS lớp NCS, CH, NT
2
Lê Lộc
PGS.TS
Dạy LT, LS lớp NCS, CH, NT
3
Phạm Như Hiệp
PGS.TS
Dạy LT, LS lớp NCS, CH, NT
4
Nguyễn Văn Hỷ
PGS.TS
Dạy LT, LS lớp CH, NT
5
Nguyễn Thuần
CK2
Dạy LS lớp CH, NT, CK1
6
Trần Đức Thái
CK2
Dạy LS lớp CH, NT, CK1
7
Trần Hoài Ân
ThS
Dạy LS lớp CH, NT, CK1
8
Nguyễn Văn Thuận
CK2
Dạy LS lớp CH, NT, CK1
9
Phan Hiền
ThS
Dạy LS lớp CH, NT, CK1
 

 

Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Kế hoạch giảng Dạy SĐH Năm học 2018-2019
Lịch trình giảng dạy SĐH năm học 2010-2011
Chứng chỉ Cấp cứu Ngoại khoa (CK1 Hồi sức cấp cứu)
Chứng chỉ Hỗ trợ Ngoại (đối tượng: CK1 Ung thư)
Chương trình giảng dạy Chuyên khoa II Ngoại Tiêu hóa
Chương trình giảng dạy Chuyên khoa II Ngoại Tiết niệu
Chứng chỉ Ngoại khoa (đối tượng: CK1 Y học gia đình)
Chương trình giảng dạy Chuyên khoa I Ngoại khoa
Chứng chỉ Hỗ trợ Ngoại (đối tượng: Cao học và nội trú Sản)
Chứng chỉ Hỗ trợ Ngoại (đối tượng: Cao học và Nội trú Chẩn đoán hình ảnh)

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)