Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
LỚP Y4.4B. NĂM HỌC 2018 - 2019
Ngày cập nhật: 06/11/2018 16:04:24

 

BẢNG ĐIỂM LÂM SÀNG NGÀNH YĐK HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 2015 - 2019
LỚP Y4.4B. NĂM HỌC 2018 - 2019
 
                     
Stt Họ Tên Điểm số Điểm chữ   Stt Họ Tên Điểm số Điểm chữ
1 Mai Thị Kim Nhung 8 Tám   30 Hoàng Thị Thắm 7.5 Bảy rưỡi
2 Ngô Thanh Nhựt 7 Bảy   31 Trần Văn Thị 3 Ba
3 Phạm Thị Oanh 7 Bảy   32 Cao Tiến Thịnh 7 Bảy
4 Dương Tiền Phong 5.5 Năm rưỡi   33 Trần Thị Kim Thoa 8 Tám
5 Nguyễn Xuân Phong 5.5 Năm rưỡi   34 Lê Quang Thống 8 Tám
6 Trần Vũ Hoài Phong 8 Tám   35 Võ Ngọc Thống 8 Tám
7 Trịnh Xuân Phúc 8 Tám   36 Đinh Thị Thu 8 Tám
8 Ức Minh Huỳnh Hạnh Phúc 8 Tám   37 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 8 Tám
9 Dương Thị Bích Phương 8 Tám   38 Võ Văn Thủy 8 Tám
10 Lê Thị Phương 8 Tám   39 Trần Thị Xuân Thư 8 Tám
11 Lê Thị Bích Phương 5.5 Năm rưỡi   40 Trần Thị Hoài Thương 9 Chín
12 Nguyễn Duy Phương 5 Năm   41 Võ Huy Tiền 7 Bảy
13 Nguyễn Thanh Phương 7 Bảy   42 Lê Viết Tiến 8 Tám
14 Đoàn Đức Quang 7 Bảy   43 Trẫn Hữu Tín 6 Sáu
15 Trà Minh Quốc 8 Tám   44 Nguyễn Thị Toàn 6 Sáu
16 Trần Thị Hoài Quyên 7 Bảy   45 Đào Xuân Toản 8 Tám
17 Nguyễn Minh Sang 6 Sáu   46 Hồ Thị Huyền Trang 8 Tám
18 Nguyễn Bá  Sơn 8 Tám   47 Hoàng Thị Ngọc Trâm 6 Sáu
19 Phạm Thị Thanh Tâm 7.5 Bảy rưỡi   48 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 9 Chín
20 Phạm Thanh Tân 7 Bảy   49 Cao Thị Mỹ Truyền 8 Tám
21 Đào Thị Kim Thanh 6 Sáu   50 Dương Tấn Trực 5.5 Năm rưỡi
22 Đỗ Thị Thanh 7 Bảy   51 Trương Huyền Nữ Ngọc Uyên 7 Bảy
23 Cao Văn Thành 6 Sáu   52 Bùi Duy Vân 6 Sáu
24 Hoàng Trung Thành 6 Sáu   53 Nguyễn Thảo Vân 8 Tám
25 Nguyễn Đức Thành 6 Sáu   54 Nguyễn Thị Cẩm Vân 7 Bảy
26 Nguyễn Ngọc Thành 7 Bảy   55 Lê Hoàng  Việt 7 Bảy
27 Nguyễn Văn Thành 7 Bảy   56 Lê Thị Việt 7 Bảy
28 Cao Thị Phương Thảo 6 Sáu   57 Lê Duy Vĩnh 6 Sáu
29 Võ Thị Thanh Thảo 7 Bảy            
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi lâm sàng Ngoại BL2 lớp Y4GH 2018-2019
Điểm thi lâm sàng Ngoại CS2 lớp Y3AB 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6K 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6K 2018-2019
Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 13 (Từ 16.5 đến 20.5.2022)
  Lịch giảng LT tuần 12 (Từ 09.5 đến 13.5.2022)
  Lịch giảng LT tuần 11 (Từ 02.5 đến 06.5.2022)
  Lịch giảng LT tuần 10 (Từ 25.4 đến 29.4.2022)
  Lịch giảng LT tuần 9 (Từ 18.4 đến 22.4.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)
  Lịch giảng LS tuần 13 (Từ 29.11 đến 03.12.2021)