BỘ MÔN NGOẠI ĐH Y HUẾ
04/06/2019 08:54:52

Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế

Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Huế

Thông tin chi tiết xem tại:

 huemed-univ.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-bac-si-noi-tru-nam-2019-cua-truong-dai-hoc-y-duoc-hue-scdtsdh-c62

[ In trang ]    [ Đóng lại ]