BỘ MÔN NGOẠI ĐH Y HUẾ
24/05/2019 15:21:44

Bảng đối chiếu kết quả bốc thăm - Tốt nghiệp BSĐK 5.2019

Bảng sau dùng để đối chiếu kết quả bốc thăm từ số (001-180) ra kết quả là ngày thi, địa điểm thi, nhóm thi. Dành cho sinh viên Bác sỹ đa khoa Hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]