BỘ MÔN NGOẠI ĐH Y HUẾ
22/05/2019 15:42:13

Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại của sinh viên y khoa chính qui 6 năm khóa 2013-2019

Giảng viên, chuyên viên của Bộ môn Ngoại và sinh viên thi tốt nghiệp Ngoại thực hiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP HỌC PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG, Ngành Y ĐA KHOA CHÍNH QUY 6 NĂM, KHÓA 2013-2019, (Ngày 27, 28, 29, 30, 31/5/2019)

I.Lịch thi
 
1.     Tập trung sinh viên bốc thăm địa điểm thi, ngày thi, nhóm thi, phổ biến cách thức thi
-          Thời gian: 8:00 ngày 27/5/2019
-         Địa điểm: GĐ 102 Nhà B
-         Thành phần:
·         PGS Phạm Anh Vũ - Phó Trưởng BM, TS Phan Đình Tuấn Dũng - Trợ lý Giáo vụ ĐH
·         CB phục vụ thi (BS Hoàng, Tiến, Linh, Lạc, CN Anh, Dịu)
·         180 SV Y6 thi tốt nghiệp thực hành lâm sàng Ngoại
-         Tài liệu cần chuẩn bị:
·        File mềm danh sách sinh viên thi lâm sàng Ngoại
·        Các lá thăm chọn địa điểm thi (tại BV Trường và BV Trung ương)
·        Các lá thăm chọn ngày thi (từ 28/5 đến 31/5/2019)
·        Các lá thăm chọn nhóm thi (6 nhóm cho 45SV/ngày)
 
2.     Họp hội đồng chấm thi
-         Thời gian: 7:00 ngày 28/5/2019
-         Địa điểm: VP Bộ môn
-         Thành phần: Các thành viên HĐ chấm thi. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, CT Hội đồng.
-         Nội dung: phổ biến việc chấm thi thực hành tại bệnh phòng và chấm thi vấn đáp tại hội trường.
-         Tài liệu cần chuẩn bị:
·        30 nội dung thi lâm sàng đã phổ biến
·        Giấy chấm thi
 
3.     Chọn bệnh án, ghi tên bệnh nhân vào lá thăm
-         Thời gian: Buổi chiều hôm trước mỗi buổi thi (chậm nhất lúc 17g00)
-         Địa điểm: các Khoa Ngoại BV TW Huế và BV Trường ĐH YD Huế.
-         Thành phần: Các CB phục vụ thi (BS Hoàng, Tiến, Linh, Lạc, CN Anh, CN Dịu)
-         Nội dung:
·        Chọn bệnh án tại các bệnh phòng đúng theo 30 nội dung thi đã phổ biến cho sinh viên. Các bệnh nhân được chọn phải đang nằm nội trú, trong buổi sáng sinh viên làm bệnh án bệnh nhân có mặt tại bệnh phòng. Tên bệnh nhân, khoa, số phòng phải được ghi trước vào các lá thăm.
·        Số lượng lá thăm chọn: gấp đôi số sinh viên thi trong ngày (90).
 
4.     Sinh viên thực hiện thi lâm sàng tại bệnh phòng
-         Thời gian: buổi sáng các ngày từ 28 đến 31/5/2019
·        Từ 7:00 - 7:30 tại Hội trường TT ĐT (BVTW Huế) và Giảng đường 1.12 (Trường): sinh viên bốc thăm chọn bệnh án.
·        Từ 7:30 đến 8:15: chấm thi tại bệnh phòng (Trưởng bàn chia sinh viên theo các thành viên chấm thi).
·        Từ 8:30 - 11:00: sinh viên làm bệnh án.
·        Từ 11:00 - 11:30: thu bệnh án (theo địa điểm thi; giảng viên coi thi nhận bệnh án, sắp xếp theo bàn thi và tập trung về văn phòng Bộ môn).
-         Thành phần:
·        CB phục vụ thi: cho sinh viên bốc thăm bệnh án, lập danh sách, giám sát sinh viên làm bệnh án tại hội trường, thu bệnh án.
·        Các thầy thực hiện việc chấm thi tại bệnh phòng.
-         Tài liệu cần chuẩn bị:
·        Danh sách bệnh án đã chọn (cập nhật từ chiều hôm trước) và Lá thăm có tên bệnh án theo danh sách để sinh viên chọn.
·        Danh sách nhóm sinh viên thi theo bàn.
·        Giấy chấm thi (có tên sinh viên theo bàn…).
 
5.     Hỏi thi vấn đáp tại hội trường
-         Thời gian: buổi chiều bắt đầu từ 14:00 các ngày từ 28 đến 31/5/2019
-         Địa điểm: Phòng skill-lap tầng 2 - Trung tâm đào tạo, BVTW Huế
-         Thành phần:
·        CBGD thuộc 6 bàn thi
·        Số sinh viên thi trong ngày (45 SV)
-         Nội dung: Hỏi thi vấn đáp, chấm bệnh án…theo quy định của Trường.
-         Tài liệu cần chuẩn bị cho mỗi bàn thi:
·        Bệnh án sinh viên đã nộp
·        Giấy chấm thi
·        30 nội dung thi
 
II.   Công tác chuẩn bị:
-         Văn phòng phẩm, laptop để in danh sách
-         Sắp xếp bàn ghế tại Phòng skill-lap tầng 2 Trung tâm đào tạo BVTW Huế
-         Nước uống cho hội đồng
-         Chỗ ngồi chờ cho sinh viên
-         Kinh phí (theo quy định của nhà trường).
 
 
Danh sách các hội đồng chấm thi:
 
 
                                                                                        
 
 
 
[ In trang ]    [ Đóng lại ]