BỘ MÔN NGOẠI ĐH Y HUẾ
25/10/2017 09:19:33

Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18

Hk1

 THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI, HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2017-2018

 
A. Lịch thi:
Sáng thứ tư (25/10/2017): SV lớp Y4G + ½Y4H1  bốc bệnh án 
Sáng thứ năm (26/10/2017): SV ½ Y4H2 + Y4I bốc bệnh án; Hỏi thi LS lớp Y4G + ½ Y4H1.
Sáng thứ sáu (27/10/2017): Hỏi thi lâm sàng lớp 1/2Y4H2 + Y4I.
 
B. Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ năm và thứ sáu):
 
1. BS Dũng B       +          TS Phú           (HT Ngoại tiết niệu)
2. PGS Khánh     +          BS Đức           (Khoa Ngoại TN – BV Trường)
3. BS DũngG       +          BS Trí             (VP Bộ môn) (HT Khoa Ngoại TMLN)
4. PGS Thứu       +          BS Đạm          (HT Khoa Ngoại Thần Kinh - BVTW)
5. PGS Nhân        +          BS Hoàng       (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)
6. PGS Vũ            +          BS Minh A     (Khoa Ngoại TH – BV Trường)
 
C. Chọn bệnh án:
1. Tại BV TW Huế:
Ngoại Tiêu hóa:  15 (BS Thành)                           Ngoại CCB:  10  (BS Đức)
Ngoại CTCH:  15 (BS Nhật)                                Ngoại Thần kinh: 5 (BS Trí)
Ngoại Tiết niệu:  15  (BS Nhật)                            Ngoại LN-TM: 5 (BS Hoàng)
Ø Cho sinh viên bốc thăm bệnh án sáng thứ tư (25/10/2017): BS Hoàng, BS Thành
Ø Cho sinh viên bốc thăm bệnh án sáng thứ năm (26/10/2017): BS Hoàng, BS Thành
2. Tại BV Trường:
Ngoại Tiêu Hóa: 20 (TS Phú)
Ngoại Tiết Niệu – Thần kinh: 20 (BS Mỹ)
Ngoại CTCH- Lồng ngực: 20 (BS Mỹ)
Ø Cho sinh viên bốc bệnh án sáng thứ tư (25/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến
Ø Cho sinh viên bốc bệnh án sáng thứ năm (26/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến
     
D. Phụ trách thu bài thi và phân bàn hỏi thi:
Ø Sáng thứ tư (25/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến
Ø Sáng thứ năm (26/10/2017): BS Mỹ, BS Tiến
 
Đề nghị các bác sỹ đưa bệnh án thi đến VP BM trước 7h30 (có thể gửi mail)
Lưu ý:       - CBCT phải cho sinh viên bốc thăm vào lúc 7g30, nếu cho bốc thăm sau thời gian đó CBCT phải giải trình với Ban Chủ Nhiệm.
- CB coi thi thu bài lúc 11g00.
- SV phải tự lên nộp bài và ký nhận nộp bài vào danh sách thi tại VP Bộ môn.
- CBCT nhắc các SV thi LS các Khoa CTCH, LNTM, TN chụp lại các xét nghiệm hình ảnh liên quan đến bệnh án thi để phục vụ cho công tác hỏi thi của CBGD.
- Danh sách thi các nhóm SV tại các khoa  được niêm yết tại VP Bộ môn ngày 24/10/2017.
[ In trang ]    [ Đóng lại ]