Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
 
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Kỹ thuật y khoa mới
 
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin mới » Thông báo

Kế hoạch thi tốt nghiệp lâm sàng Ngoại cho sinh viên ngành Y đa khoa khóa 2012-2018
Ngày cập nhật: 14/05/2018, 09:22:20 GMT+7

I. Lịch thi

1. Tập trung sinh viên bốc thăm địa điểm thi, ngày thi, nhóm thi, phổ biến cách thức thi
- Thời gian: 8:00 ngày 19/5/2018
- Địa điểm: giảng đường 101
- Thành phần:
·         PGS.TS Phạm Anh Vũ - Phó Trưởng BM, TS Phan Đình Tuấn Dũng - Trợ lý Giáo vụ ĐH
·        CB phục vụ thi (các BS Đặng Nguyên Hoàng, Nguyễn Xuân Mỹ, Võ Minh Nhật, Trần Nhật Tiến, các CN Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu)
·         234 SV thi tốt nghiệp thực hành lâm sàng Ngoại
- Tài liệu cần chuẩn bị:
·        File mềm danh sách sinh viên thi lâm sàng Ngoại
·        Các lá thăm chọn địa điểm thi (tại BV Trường và tại BV Trung ương)
·        Các lá thăm chọn ngày thi (5 ngày từ 21/5)
·        Các lá thăm chọn nhóm thi (6 nhóm cho 47 sinh viên/ngày)
 
2. Họp hội đồng chấm thi
- Thời gian: 7:00 ngày 21/5/2018
- Địa điểm: VP Bộ môn
- Thành phần: các thành viên hội đồng chấm thi. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Chủ tịch hội đồng
- Nội dung: phổ biến việc chấm thi thực hành tại bệnh phòng và chấm thi vấn đáp tại hội trường
- Tài liệu cần chuẩn bị:
·        30 nội dung thi lâm sàng đã phổ biến
·        Giấy chấm thi
 
3. Chọn bệnh án, ghi tên bệnh nhân vào lá thăm
- Thời gian: buổi chiều hôm trước mỗi buổi thi
- Địa điểm: các Khoa Ngoại BV Trung ương Huế và BV Trường
- Thành phần: các CB phục vụ thi (các BS Đặng Nguyên Hoàng, Nguyễn Xuân Mỹ, Võ Minh Nhật, Trần Nhật Tiến, các CN Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu)
- Nội dung:
·        Chọn bệnh án tại các bệnh phòng đúng theo 30 nội dung thi đã phổ biến cho sinh viên. Các bệnh nhân được chọn phải đang nằm nội trú, trong buổi sáng sinh viên làm bệnh án bệnh nhân có mặt tại bệnh phòng. Tên bệnh nhân được ghi trước vào các lá thăm
·        Số lượng lá thăm: gấp đôi số sinh viên thi trong ngày
 
4. Sinh viên thực hiện thi lâm sàng tại bệnh phòng
-  Thời gian: Buổi sáng các ngày từ 21 đến 25/5/2018
·      Từ 7:00 - 7:30: tại Hội trường giao ban Khoa Ngoại TK (BVTW Huế) và Giảng đường 103 (Trường): sinh viên bốc thăm chọn bệnh án
·      Từ 7:30 đến 8:15: chấm thi tại bệnh phòng (Trưởng bàn chia sinh viên theo các thành viên chấm thi) thuộc các khoa lâm sàng BVTW Huế và BV Trường
·        Từ 8:30 - 11:00: sinh viên làm bệnh án tập trung tại 2 hội trường (HT giao ban Khoa Ngoại TK, BVTW Huế và Giảng đường 103, Trường)
·        Từ 11:00 - 11:30: thu bệnh án (theo địa điểm thi; giảng viên coi thi nhận bệnh án, sắp xếp theo bàn thi và tập trung về văn phòng Bộ môn)
- Thành phần:
·        CB phục vụ thi (cho sinh viên bốc thăm bệnh án, lập danh sách, giám sát sinh viên làm bệnh án tại hội trường, thu bệnh án)
·        Các thầy (thực hiện việc chấm thi tại bệnh phòng)
.        Số sinh viên thi trong ngày
- Tài liệu cần chuẩn bị:
·        Danh sách bệnh án đã chọn (cập nhật từ chiều hôm trước) và lá thăm có tên bệnh án theo danh sách để sinh viên chọn
·        Danh sách nhóm sinh viên thi theo bàn
.        Giấy thi (để sinh viên làm bệnh án)
·        Giấy chấm thi (có tên sinh viên theo bàn để các bàn chấm thi)
 
5. Hỏi thi vấn đáp tại hội trường
- Thời gian: buổi chiều từ 14:00 các ngày từ 21 đến 25/5/2018
- Địa điểm: phòng skill-lap tầng 2 Trung tâm đào tạo BVTW Huế
- Thành phần:
·        Các thầy thuộc 6 bàn thi (Danh sách các bàn thi xem trong file đính kèm)
·        Số sinh viên thi trong ngày
- Nội dung: Hỏi thi vấn đáp, chấm bệnh án…theo quy định của Trường
- Tài liệu cần chuẩn bị cho mỗi bàn thi:
·        Bệnh án sinh viên đã nộp
·        Giấy chấm thi
·        30 nội dung thi
 
II. Công tác chuẩn bị chung: Văn phòng BM (CN Trần Thị Ngọc Anh và CN Nguyễn Thị Dịu) chuẩn bị:
- Văn phòng phẩm (lưu ý: giấy thi theo mẫu chung để sinh viên làm bệnh án; liên hệ Phòng ĐTĐH), laptop, máy in để in danh sách sinh viên thi tại Trường...
- Sắp xếp bàn ghế tại phòng skill-lap tầng 2 Trung tâm đào tạo BVTW Huế để tổ chức thi vấn đáp
- Nước uống cho hội đồng chấm thi vấn đáp
- Chỗ ngồi cho sinh viên chờ vào thi vấn đáp
- Kinh phí (liên hệ Phòng KHTC)
                                                                                  
 
BM Ngoại
Tải tập tin  - : 6083
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang   

 Các tin khác

Kế hoạch hoạt động của Bộ môn Ngoại tháng 5/2018
Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
Lịch thi LS lớp Y3CD NH 2017-2018
Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiêu hóa năm 2018
Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại khoa năm 2018
Nội dung ôn tập thi tuyển CK1 Ngoại khoa năm 2018
Lịch thi lâm sàng Ngoại các lớp Y4EDF, NH17-18
Công tác tháng 4/2018 của Bộ môn


Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)