Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
 
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Kỹ thuật y khoa mới
 
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin mới » Thông báo

Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
Ngày cập nhật: 05/03/2018, 19:14:52 GMT+7

            

 STT
 Nội dung
Hạn cuối
 Người chịu
 trách nhiệm
   Lĩnh vực
Công tác đã thực hiện/Còn tồn đọng
Công tác sẽ thực hiện
 Điều phối
 Thực hiện
1.       
Đào tạo đại học
-   Tiếp tục chương trình đào tạo
-   Chưa lập DS đề xuất Gv tham gia các module
 
 
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung thi TN 2018 cho các ngành đào tạo (YĐK, YHDP)…theo TB 435, 436/TB-ĐHYD ngày 28/2/2018
20/3
PG Vũ
TS Dũng
Lập DS giảng viên của BM tham gia công tác liên hệ với Trưởng các module trong việc xây dựng mục tiêu, chương trình, bài giảng, lượng giá thuộc Chương tình đối mới đào tạo theo năng lực: mỗi module 1-2 GV của BM, là thành viên nhóm chủ chốt và một số thầy thuộc các phân môn có liên quan đến module
6/3
Đề xuất đề tài hướng dẫn LV tốt nghiệp YĐK khóa 2016-2019: 13 đề tài
6/3
Có kế hoạch để biên soan lại giáo trình đào tạo đại học phù hợp với tình hình mới
Cuối tháng 5
2.       
 Đào tạo sau đại học
-   TB cho học viên mới tuyển năm 2017 hoàn thành tên đề tài, chuẩn bị đề cương luận văn TN.
-   Tiếp tục giảng dạy các lớp theo kế hoạch.
Lập DS hội đồng thông qua đề cương LV cho HV SĐH (47): số lượng thành viên đảm bảo qui định về số lượng và chuyên ngành: CH/BSNT: 5, CK2: 7
12/3
PGS Hùng
TS Phú
- Xây dựng các thủ thuật, phẫu thuật học viên SĐH (BSNT, CK1, CK2) sẽ phải thi TN, dựa trên chương trình học tập. TB sớm cho HV sẽ TN năm 2018 (thi vào tháng 5) biết để chuẩn bị
- Hoàn thành việc chấm thi LT và LS các CC SĐH đã học, tổng kết điểm và nộp cho Trường chuẩn bị xét điều kiện thi TN của các HV sẽ thi trong tháng 5/2018.
25/3
PGS Khánh
Rà soát tiến độ NCS: số lượng NCS đã quá hạn, tiến độ làm đề tài, chuyên đề…
28/3
Tiếp tục triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch
 
Chuẩn bị kế hoạch điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo chú trọng chuẩn tay nghề cho các đối tượng BSNT, CK1, CK2
Cuối 
tháng 5
3.       
 Nghiên cứu khoa học
-   Tham gia báo cáo tại HN KHCN TT cấp Trường: 1 giải nhất (BS Tiến), 1 KK (BS Mỹ)
-   Đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường 2018: 7 đề tài được chấp nhận/7GV (đăng ký 9 đề tài/7GV)
Triển khai báo cáo tham dự HN SV NCKH (dự kiến 4/5): cần rà soát ds các đề tài đã đăng ký thực hiện năm 2017, làm việc với GV hướng dẫn để cho các SV hoàn thành báo cáo
25/3
PGS Nhân
TS Đức
Sửa chữa các bài báo toàn văn để dự HN KHCN TT các Trường ĐHYD VN 19/5 tại ĐHYD Tp HCM: BS Tiến, ThS Mỹ. Xin ý kiến thầy hướng dẫn
25/3
4.       
 Đối ngoại
 
Chuẩn bị nội dung tiếp GS Kox, Luxembourg
25/3
PGS. Hùng
TS Dũng
ThS Thành
5.       
 Giáo tài
 
 
-  Kiểm kê tài sản: còn 20 phương tiện, vật dụng cần kk (laptop, máy chiếu, máy ảnh, máy lưu điện, bàn ghế…)
Rà soát các phương tiện, vật dụng thất lạc, làm báo cáo BCN để báo cáo với BGH ngày 9/3
8/3
PGS. Hùng
ThS Thành (phối hợp với các Trợ lý GT thời kỳ trước: ThS Đạm, ThS Minh A)
Tăng cường kiểm tra quản lý tài sản (tủ khóa, sổ ghi mượn/trả tài sản; sổ tài sản…)
 
 
ThS Thành
CN Dịu
6.       
Tổ chức nhân sự
-   Hoàn thành Bản Quy định về Tổ chức và CN-NV của thành viên BM
-   Điều động ThS Nguyễn Xuân Mỹ tham gia 50% công tác LS tại Khoa Ngoại TN BVTW Huế từ 5/3
Điều động ThS Nguyễn Thanh Minh tham gia 50% công tác LS tại Khoa Ngoại TK BVTW Huế từ 11/3
6/3
PGS Hùng
ThS Phúc (Phó Phòng TCHC, phụ trách TCCB của Tr.)
7.       
Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo
-   Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Tổ
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá GV khách quan, lượng giá được: việc thực hiện giờ giảng, NCKH, bài báo, hội nghị KH, kỹ thuật mới, phong trào…
 
25/3
PGS Nhân
ThS Phúc
Xây dựng bộ câu hỏi lấy ý kiến phản hồi từ SV về chương trình đào tạo, kế hoạch và tổ chức giảng dạy LS
25/3
TS Dũng
ThS Khôi
8.       
Nhóm nòng cốt đổi mới chương trình đào tạo
-   Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Nhóm
Tích cực tham gia các hoạt động trong chương trình theo kế hoạch của Trường
 
PGS Vũ
Các thành viên trong Nhóm
 
                                                                                                                                           
                           
BM NGOẠI
Số lần xem: 578
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang   

 Các tin khác

Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CBCT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch thi LS Ngoại BL lớp RHM3 , Y6AB và YHDP4/3 NH2016-17


Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 10/12 ĐẾN 14/12/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018