Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
 
Tin tức-Sự kiện
Thông báo
Kỹ thuật y khoa mới
 
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin mới » Thông báo

THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
Ngày cập nhật: 15/04/2017, 11:17:57 GMT+7

I. Lịch thi

Sáng thứ ba (18/4/2017): SV Y4D+1/2Y4E1 (103SV) bốc thăm chọn BA (BV TW-53SV & BV Trường-50SV)

Sáng thứ tư (19/04/2017): SV Y4F+1/2Y4E2 (102SV) bốc thăm chọn BA(BV TW-52SV&BV Trường-50SV); hỏi thi LS lớp Y4D + ½ Y4E1
 
Sáng thứ năm (20/04/2017): Hỏi thi lâm sàng lớp Y4F + ½ Y4E2
 
II. Bàn hỏi thi lâm sàng (thứ tư và thứ năm)
 
1. BS Dũng B      +          BS Đức           (HT Ngoại tiết niệu)
2. PGS Khánh     +          BS Trí             (Khoa Ngoại TN – BV Trường)
3. PGS Hà           +          BS Đạm          (HT Ngoại Tiêu hóa)
4. BS Thới           +          BS Phú           (HT Khoa Ngoại Thần Kinh - BVTW)
5. PGS Nhân       +          BS Minh A      (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)
6. PGS Vũ           +          BS Hào           (Khoa Ngoại TH – BV Trường)
7. TS Lượng        +          BS DũngG     (HT Khoa Ngoại Tiêu Hóa)
8. PGS Thứu       +          BS Phúc         (HT Khoa Ngoại TMLN)
9. BS Miên           +          BS Khôi          (VP Bộ môn)
 
III. Lấy bệnh án
 
1. BV TW Huế
Ngoại Tiêu hóa:  10 (BS Dũng)                            Ngoại CCB:  10  (BS Đức)
Ngoại CTCH:  15 (BS Hào)                                 Ngoại Thần kinh: 5 (BS Trí)
Ngoại Tiết niệu:  15  (BS Nhật)                            Ngoại LN-TM: 5 (BS Tiến)
 
2. BV Trường
Ngoại Tiêu Hóa: 20 (BS Khôi)
Ngoại Tiết Niệu – Thần kinh: 15 (BS Thành)
Ngoại CTCH- Lồng ngực: 20 (BS Hào)
 
3. Phụ trách cho SV bốc bệnh án, thu bài thi và phân bàn hỏi thi
- Sáng thứ tư (18/04/2017): BS Thành, BS Tiến
- Sáng thứ năm (19/04/2017): BS Hào, BS Nhật
 
Đề nghị các bác sỹ đưa bệnh án thi đến VP BM trước 7h30 (có thể gửi mail)
 
Lưu ý:      
- CBCT phải cho sinh viên bốc thăm vào lúc 7g30,
nếu cho bốc thăm sau thời gian đó CBCT phải giải trình với Ban Chủ Nhiệm.
- CB coi thi thu bài lúc 11g00.
- SV phải tự lên nộp bài và ký nhận nộp bài vào danh sách thi tại VP Bộ môn.
- CBCT nhắc các SV thi LS các Khoa CTCH, LNTM, TN chụp lại các xét nghiệm hình ảnh liên quan đến bệnh án thi để phục vụ cho công tác hỏi thi của CBGD.
BM Ngoại
Số lần xem: 1169
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang   

 Các tin khác

THI LÂM SÀNG NGOẠI Y6GH, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
THI LÂM SÀNG NGOẠI RHM3, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CBCT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch thi LS Ngoại BL lớp RHM3 , Y6AB và YHDP4/3 NH2016-17
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI, HỌC KỲ I NĂMM HỌC: 2016-2017
Lịch thông qua luận án, luận văn tốt nghiệp sau đại học năm 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN HỌC VIÊN BSCK2 NGOẠI KHOA NĂM 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NGOẠI KHOA KHÓA 2016-2019
KẾ HOẠCH THÔNG QUA LUẬN ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC 2016 CẤP BỘ MÔN


Thông báo
   Công tác tháng 3/2018 của Bộ môn
   Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của Trường Đại học Y Dược Huế
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   THI LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017-2018
   Lịch thi lâm sàng Ngoại Bệnh lý lớp Y4GHI năm học 2017-18
Lịch giảng dạy LT và LS
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 12 ĐẾN 23/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 05 ĐẾN 09/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 26/02 ĐẾN 03/03/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 06/11 ĐẾN 10/11/2017
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 30/10 ĐẾN 03/11/2017
Lịch trực Bệnh viện Trường
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 1/2017
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI THÁNG 6/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TH THÁNG 5/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 4/2016
  LỊCH KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA THÁNG 3/2016