Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
 
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Kỹ thuật y khoa mới
 
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Thông tin mới » Thông báo

THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4KMN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Ngày cập nhật: 26/12/2016, 15:09:17 GMT+7

Lịch thi: 

Sáng thứ tư (28/12/2016): Sinh viên ½ Y4KMN bốc bệnh án

Sáng thứ năm (29/12/2016): Hỏi thi LS lớp ½ Y4KMN, ½ SV Y4KMN còn lại bốc bệnh án

Sáng thứ sáu (30/12/2016): Hỏi thi lâm sàng ½ SV Y4KMN còn lại
 
Bàn hỏi thi lâm sàng 28/12/2016:
 1. BS Dũng B     +          BS Đức           (HT Ngoại tiết niệu)
 2. PGS Khánh   +          BS Phú           (Đơn vị tán sỏi – BV Trường)
 3. PGS Hà          +          BS Phúc         (HT Ngoại Tiêu hóa)
 4. BS Miên         +          BS Khang      (VP Bộ môn)
 5. PGS Nhân      +          BS Trí             (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)
 6. BS Thới          +          BS Khôi          (HT Ngoại CTCH )
 7. PGS Thứu     +          BS Đạm          (HT Khoa Ngoại TMLN)
 8. PGS Vũ          +          BS Minh         (VP Bộ môn)
 
Bàn hỏi thi lâm sàng 29/12/2016
 1. BS Dũng B     +          BS Đức           (HT Ngoại tiết niệu)
 2. PGS Khánh   +          BS Phú           (Đơn vị tán sỏi – BV Trường)
 3. PGS Hà          +          BS Phúc         (HT Ngoại Tiêu hóa)
 4. BS Miên         +          BS Dũng G    (VP Bộ môn)
 5. PGS Nhân      +          BS Trí             (Khoa Ngoại CTCH – BV Trường)
 6. BS Thới          +          BS Khôi          (HT Ngoại CTCH )
 7. PGS Thứu     +          BS Đạm          (HT Khoa Ngoại TMLN)
 8. PGS Vũ          +          BS Minh         (VP Bộ môn)
 
Chọn bệnh án
 
Ngoại Tiêu hóa:  20 (BS Dũng)                            Ngoại CCB:  20  (BS Thành)
Ngoại CTCH:  30 (BS Hào)                                 Ngoại Thần kinh: 10 (BS Trí)
Ngoại Tiết niệu:  30  (BS Nhật)                            Ngoại LN-TM: 7 (BS Tiến)
Đề nghị các bác sỹ đưa bệnh án thi đến VP BM trước 7h30 (có thể gửi mail)
 
Cho sinh viên bốc bệnh án sáng thứ tư (28/12/2016): BS Hào, BS Tiến
Cho sinh viên bốc bệnh án sáng thứ năm (29/12/2016): BS Thành, BS Nhật
 
- CBCT phải cho sinh viên bốc thăm vào lúc 7g30, nếu cho bốc thăm sau thời gian đó CBCT phải giải trình với Ban Chủ Nhiệm.
- CB coi thi thu bài lúc 11g00.
- SV phải tự lên nộp bài và ký nhận nộp bài vào danh sách thi tại VP Bộ môn.
- CBCT nhắc các SV thi LS các Khoa CTCH, LNTM, TN chụp lại các xét nghiệm hình ảnh liên quan đến bệnh án để phục vụ cho công tác hỏi thi của CBGD.
BM Ngoại
Số lần xem: 1437
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang   

 Các tin khác

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CBCT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
Lịch thi LS Ngoại BL lớp RHM3 , Y6AB và YHDP4/3 NH2016-17
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4GHI, HỌC KỲ I NĂMM HỌC: 2016-2017
Lịch thông qua luận án, luận văn tốt nghiệp sau đại học năm 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN HỌC VIÊN BSCK2 NGOẠI KHOA NĂM 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NGOẠI KHOA KHÓA 2016-2019
KẾ HOẠCH THÔNG QUA LUẬN ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC 2016 CẤP BỘ MÔN
Thi tuyển Bác sĩ nội trú khóa 2016-2019
THI LÂM SÀNG NGOẠI Y4DEF, HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2015-2016
DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016


Thông báo
   Mẫu Đơn đăng ký làm Giảng viên kiêm nhiệm và Lý lịch khoa học
   Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các thành viên Bộ môn Ngoại
   Nội dung ôn tập thi tuyển CK2 Ngoại Tiết niệu năm 2018
   Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) về "Cập nhật nội soi tiết niệu"
   Nội dung ôn tập thi tuyển BSNT Ngoại khoa năm 2018
Lịch giảng dạy lý thuyết
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 3/12 ĐẾN 7/12/2018
  Lịch giảng LT tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018
  Lịch giảng LT Ngoại từ 12 đến 17/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT NGOẠI TỪ 5/11 ĐẾN 9/11/2018
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng Lâm sàng tuần 26/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 12/11 - 16/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI,Tuần: Từ 5/11 - 9/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, HỌC KỲ I, Tuần: Từ 29/10 - 2/11/2018
  LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NGOẠI, Tuần: Từ 22/10 - 26/10/2018