Trang chủ |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
 
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
 
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Đào tạo liên tục  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Nhân sự » Giảng viên cơ hữu
Bùi Đức Phú, AHLĐ, TTND, GS.TS, Giám đốc BVTW Huế, Trưởng Bộ môn
Ngày cập nhật: 09/12/2014 17:22:55

Họ và tên: BÙI ĐỨC PHÚ

Học hàm, học vị: GS.TS, GVC

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, năm 2012.

Chức vụ: Trưởng BM Ngoại, Giám đốc BVTW Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại Khoa Việt nam, Chủ tịch Hội phẫu thuật Tim mạch-Lồng ngực VN.

Chuyên ngành sâu trong thực hành nghề nghiệp: Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực

Hướng nghiên cứu khoa học chính: Phẫu thuật tim mạch-lồng ngực, ghép tạng (thận, tim)

Các Công trình NCKH chính đã và đang thực hiện: Nhiều công trình đã hoàn thành trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch - lồng ngực

Các sách đã biên soạn và tham gia biên soạn:

Bệnh học Ngoại khoa và nhiều sách giáo khoa, chuyên khảo khác

Nhiệm vụ giảng dạy chính yếu: Sau đại học (Cao học, Nội trú, CK2, NCS).

Bộ môn Ngoại - YDHue
Tải tập tin
  Các tin khác

Lê Mạnh Hà, PGS.TS.BS, GVC, Phó Trưởng Bộ môn
Lê Đình Khánh, PGS.TS, NGUT, GVC, Phó Trưởng Bộ môn
Nguyễn Khoa Hùng, TS.BS, GVC, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Bộ môn
Đặng Nguyên Hoàng, BS, GV tập sự
Trần Thị Ngọc Anh, CN YTCC, Thư ký BM
Đặng Như Thành, BS, GV tập sự
Hoàng Đình Anh Hào, BS, GV tập sự
Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, BS, GV
Trần Văn Khôi, ThS.BS, Giảng viên
Lê Đình Đạm, ThS.BS, GV, Trợ lý giáo tài

Thông báo
   Lịch thi LS Ngoại lớp Y6A NH2014-2015
   Thi LS Ngoại lớp Y4/4B và lớp KTHA 4/3 NH2014-2015
   Qui định mới về thực tập LS của BS Nội trú Ngoại
   Cập nhật lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp của BSNT và CH Ngoại (từ ngày 4/11/2014)
   Lịch bảo vệ LA, LV cấp Trường các lớp SĐH Ngoại năm 2014
Lịch giảng dạy LT và LS
  Lịch giảng LT Ngoại từ 15 đến 19/12/2014
  Lịch dạy LT Ngoại từ 8 đến 12/12/2014
  Lịch giảng LT từ 1 đến 6/12/2014
  Lịch dạy LT Ngoại từ 24 đến 29/11/2014
  Lịch dạy LT Ngoại từ 17 đến 22/11/2014
Lịch trực Bệnh viện Trường
  Lịch khám PK Ngoại tháng 10/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 9/2014
  Lịch khám PK Ngoại BV Trường tháng 8/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 7/2014
  Lịch khám PK Ngoại tháng 6/2014