Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
 
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên kiêm nhiệm và mời giảng
 
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Nhân sự » Giảng viên cơ hữu
Nguyễn Nhật Minh, TS.BS, GV
Ngày cập nhật: 14/10/2019 07:46:00
 • Họ và tên: Nguyễn Nhật Minh
 • Ngày tháng năm sinh: 24/11/1985
 • Địa chỉ: Bộ môn Ngoại
 • Email: nnminh@huemed-univ.edu.vn, nhatminh2411@gmail.com
 • Quê quán: Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
 • Tốt nghiệp:      Tiến sĩ Y Khoa          Năm:  2019

Đơn vị công tác: Bộ môn Ngoại

Tóm tắt quá trình học tập: 

- 2003- 2009: Sinh viên ngành bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Huế

- 2009 -2011: Thạc sĩ ngành Ngoại khoa – Đại học Y Dược Huế

- 2014 -2015: International Fellow tại Khoa Ngoại Tiết Niệu – BV Đại Học Inha, Hàn Quốc

- 2016 - 2019:

 • Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngoại Tiết Niệu tại trường Đại Học Inha, Hàn Quốc
 • Fellow chuyên ngành Nam học tại Khoa Ngoại Tiết Niệu và Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia về Y học giới tính, BV Đại Học Inha, Hàn Quốc

Tóm tắt quá trình giảng dạy/công tác:

- 2009 – nay:

 • Giảng dạy tại Bộ môn Ngoại
 • Bác sĩ điều trị tại Khoa Ngoại Tiết Niệu – Thần Kinh, Bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế

-    2014 – nay:

·                     Ban biên tập (Editor board) tạp chí International Neurourology Journal (SCIE, IF:1.899).

Giải thưởng:

 1. Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc của Đại Học Inha 2019 (Outstanding Research Award 2019 – Inha University, Korea)
 2. Giải thưởng báo cáo xuất sắc tại hội nghị thường niên của hiệp hội sinh học và y học mạch máu Hàn Quốc 2018.

Bằng sáng chế:

 1. Composition for preventing or treating erectile dysfunction comprising proNGF inhibitor.

Các đề tài Khoa học đã công bố:

1.      Nguyen, N.M., Song, K.M., Choi, M.J., Ghatak, K., Kwon, M.H., Ock, J., Yin, G.N., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2019. Inhibition of proNGF and p75NTR Pathway Restores Erectile Function Through Dual Angiogenic and Neurotrophic Effects in the Diabetic Mouse. The journal of sexual medicine, 16(3), pp.351-364.

2.      Kwon, H.Y., Nguyen, N.M., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2019. Labial paraffinoma in menopause women. Sexual health, 16(2), pp.195-197.

3.      Nguyen, N.M., Song, K.M., Choi, M.J., Ghatak, K., Limanjaya, A., Kwon, M.H., Chung, D.Y., Ock, J., Yin, G.N., Park, C.S. and Suh, J.K., 2019. Three-Dimensional Reconstruction of Neurovascular Network in Whole Mount Preparations and Thick-Cut Transverse Sections of Mouse Urinary Bladder. The world journal of men's health37.

4.      Song, K. M., Kim, W. J., Choi, M. J., Limanjaya, A., Ghatak, K., Minh, N. N., ... & Ryu, J. K. (2020). Intracavernous delivery of Dickkopf3 gene or peptide rescues erectile function through enhanced cavernous angiogenesis in the diabetic mouse. Andrology.

5.      Song, K.M., Chung, D.Y., Choi, M.J., Ghatak, K., Nguyen, N.M., Limanjaya, A., Kwon, M.H., Ock, J., Yin, G.N., Kim, D.K. and Ryu, J.K., 2019. Vactosertib, a Novel, Orally Bioavailable Activin Receptor-Like Kinase 5 Inhibitor, Promotes Regression of Fibrotic Plaques in a Rat Model of Peyronie's Disease. The world journal of men's health37.

6.      Yin, G.N., Ock, J., Choi, M.J., Song, K.M., Ghatak, K., Nguyen, N.M., Kwon, M.H., Seong, D.H., Jin, H.R., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2019. A Simple and Nonenzymatic Method to Isolate Human Corpus Cavernosum Endothelial Cells and Pericytes for the Study of Erectile Dysfunction. The world journal of men's health37.

7.      Kang, D.H., Yin, G.N., Choi, M.J., Song, K.M., Ghatak, K., Minh, N.N., Kwon, M.H., Seong, D.H., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2018. Silencing Histone Deacetylase 7 Alleviates Transforming Growth Factor-β1-Induced Profibrotic Responses in Fibroblasts Derived from Peyronie's Plaque. The world journal of men's health36(2), pp.139-146.

8.      Yin, G.N., Jin, H.R., Choi, M.J., Limanjaya, A., Ghatak, K., Minh, N.N., Ock, J., Kwon, M.H., Song, K.M., Park, H.J. and Kim, H.M., 2018. Pericyte-derived Dickkopf2 regenerates damaged penile neurovasculature through an angiopoietin-1-Tie2 pathway. Diabetes, 67(6), pp.1149-1161.

9.      Ghatak, K., Yin, G.N., Choi, M.J., Limanjaya, A., Minh, N.N., Ock, J., Song, K.M., Kang, D.H., Kwon, Y.G., Kim, H.M. and Ryu, J.K., 2017. Dickkopf2 rescues erectile function by enhancing penile neurovascular regeneration in a mouse model of cavernous nerve injury. Scientific reports, 7(1), p.17819.

10.  Das, N.D., Yin, G.N., Choi, M.J., Song, K.M., Park, J.M., Limanjaya, A., Ghatak, K., Minh, N.N., Ock, J., Park, S.H. and Kim, H.M., 2016. Effectiveness of intracavernous delivery of recombinant human hepatocyte growth factor on erectile function in the streptozotocin-induced diabetic mouse. The journal of sexual medicine13(11), pp.1618-1628.

11.  Yin, G.N., Park, S.H., Choi, M.J., Limanjaya, A., Ghatak, K., Minh, N.N., Ock, J., Song, K.M., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2017. Penile neurovascular structure revisited: immunohistochemical studies with three‐dimensional reconstruction. Andrology5(5), pp.964-970.

12.  Limanjaya, A., Song, K.M., Choi, M.J., Ghatak, K., Minh, N.N., Kang, D.H., Ock, J., Yin, G.N., Chung, H.Y., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2017. Calorie restriction reverses age‐related alteration of cavernous neurovascular structure in the rat. Andrology5(5), pp.1023-1031.

13.  Yin, G.N., Park, S.H., Song, K.M., Limanjaya, A., Ghatak, K., Minh, N.N., Ock, J., Ryu, J.K. and Suh, J.K., 2017. Establishment of in vitro model of erectile dysfunction for the study of high‐glucose‐induced angiopathy and neuropathy. Andrology5(2), pp.327-335.

Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày: 03/12/2018

- Tên đề tài: Inhibition of proNGF and p75NTR pathway restores erectile function through dual angiogenic and neurotrophic effects in the diabetic mouse

 

Thành phần Hội đồng chấm Luận án: 

1. 

 

Prof. Changsin Park

Chủ tịch

2. 

 

Prof. Ji Kan Ryu

Phó Chủ tịch

3. 

 

Prof. Song Soon Hong

UV

4. 

 

Prof. Sugeun Yang

UV

5. 

 

Prof. Guo Nan Yin

UV

 

Kết quả: Xuất sắc

Bộ môn Ngoại - YDHue
  Các tin khác

Lê Nghi Thành Nhân, PGS.TS.BS, GVCC, TTUT, Trưởng Bộ môn
Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS.BS, GVCC, Thầy thuốc UT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường
Lê Đình Khánh, PGS.TS.BS, NGUT, GVCC, Phó Trưởng Bộ môn
Bùi Đức Phú, AHLĐ, TTND, GS.TS, Nguyên Giám đốc BVTW Huế, Nguyên Trưởng Bộ môn
Phạm Anh Vũ, PGS.TS.BS, GVCC, Thầy thuốc UT, Phó Trưởng Bộ môn
Lê Quang Thứu, PGS.TS.BS, GVCC
Nguyễn Đoàn Văn Phú, TS.BS, GV, Giáo vụ Sau đại học
Phan Đình Tuấn Dũng, TS.BS, GV, Giáo vụ đại học, Chủ tịch CĐ BM Ngoại
Phạm Minh Đức, TS.BS, GV, Bí thư Đoàn TN Trường
Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, TS. BS, GV

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)